11 juni 2013

Det schweiziska alternativet

Det finns ett alternativ i försvarsfrågan som Försvarsberedningen inte ens låtsas existerar. Det är det schweiziska försvaret. Byggt på värnplikt, modernt och med en mängd intressanta lösningar. Det förtigs för att Försvarsberedningen varit bemannad av klåpare. Inte för att de är dumma, utan för att de är betalda för att vara klåpare och lägga locket på all verklig försvarsdebatt.
 
Det schweiziska försvaret är dessutom mycket billigare än det svenska. Enligt Sipri kostar det 0,8 procent av landets BNP mot 1,3 procent för Sverige. För Sveriges del skulle ett "schweiziskt" försvar kosta 17 miljarder kronor mindre.
 
Schweiz väpnade styrkorna består av 134 886 personer i aktiv tjänst, varav endast 4 230 är proffs, medan resten är värnpliktiga eller frivilliga. ANtalet kvinnor, för vilka värnplikten är frivillig, uppgick senast till 1 050.
 
I motsats till de flesta andra jämförbara arméer är befälen oftast inte stamanställda utan värnpliktiga. Efter sju veckors grundutbildning erbjuds utvalda rekryter möjligheten till befälsutbildning. Det finns för närvarande 17.506 officerare och 22.650 underofficerare i de schweiziska försvaret.
 
Schweiz har obligatorisk värnplikt för alla arbetsföra manliga medborgare. Grundutbildningen varar 18 eller 21 veckor. Under de första sju veckorna får rekryterna "allmänna grundläggande instruktioner", därefter kan de begära att gå över till en "kaderskola"..
 
Den andra fasen på sex veckor ägnas åt funktionsspecifika grundläggande instruktioner. I den tredje fasen, som kallas "undervisning i formation" bildas stridsgrupper och bataljoner.
 
För att bli sergeant krävs 14 veckors rang-specifika instruktioner, 6 veckors praktik och 8 veckors praktisk tjänst.
 
Värnpliktiga kan välja på att fullgöra hela sin militära värnplikt i en kontinuerlig 300-dagarstjänst, efter ingå i reserven de följande tio åren.
 
Schweiz har också ett modernt flygvapen. Under andra världskriget sköt man ner militärflyg som kränkte landets gränser oavsett var de kom ifrån.
 
Man behöver inte vara något professor i spelteori eller nåt för att inse att ett sådant försvar som det schweiziska har en betydligt starkare folklig förankring än det svenska för närvarande. Det är inte heller någon slump att schweizarna konsekvent har nobbat deltagande i Nato:s olika smutsiga krig.
 
Stefan Lindgren
 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.