2 juni 2013

Bo i Husby?


I nordvästra ytterförorterna i Stockholm är trångboddheten störst.

Ändå måste bostadsrätterna säljas med 38 procents rabatt mot övriga Stockholm.

Hur många bilar måste brinna innan utbud och efterfrågan möts?
Huliganer bränner inte bilar för att de är trångbodda.

Men hela situationen med arbete-bostad-utbildning skapar ett missnöje
som kan bli explosivt.

Sociologerna talar om gini-index, som mäter ojämliketen. Värden på över
0,40 - som idag endast finns i Mexiko, Brasilien, USA och Kina, anses
farliga för samhällstabiliteten. Sverige som länge låg under 0,30 håller
på att kravla sig uppåt... dvs. nedåt mot ökad ojämlikhet.

Monetariseringen av bostäder har ökat ojämlikheten drastiskt, på ett
sätt som inte syns i Ginistatistiken. Den som inte har pengar kommer
ingenstans i "bostadskarriären".

Inte oväntat är priserna på bostadsrätter lågt i nordväst - 38
procent lägre än snittet för länet. Folk har inte pengar helt enkelt.
Återstår att köa för hyresrätter som inte finns. Detta är en
återvändsgränd för många som föder frustration.

I Storstockholm växer bostadsbristen hela tiden. Befolkningen har ökat
med 200 000 människor på 6 år och beräknas öka med ytterligare en halv
miljon till år 2030.

Fram till dess behövs det total 300 000 nya bostäder för att komma ikapp,
eller 15-20 000 om året. Men det byggs bara hälften så mycket.

Följden är att folk klumpar ihop sig, särskilt i lågstatusområdena.

Det finns statistik (statistisk årsbok för Stockholm) för antal boende
per rum, som t ex är 0,53 för hela innerstan, 0,40 för Djurgården -
extremt rymligt.

Betydligt trängre bor folk i de nordvästra ytterförorterna

Husby 0,65
Lunda 0,82
Rinkeby 0,82
Tensta 0,77

I södra förorterna är det bara Vårberg (0,65) som bor lika tätt.

Här räcker inte med att politikerna slår sig för bröstet och nöjer sig
med att bostadsstandarden i Sverige fortfarande är god. De som
underlåter att ta itu med bostadsbristen blir indirekt ansvariga för
kommande sammanstötningar och krigslika scenarier.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.