8 september 2013

Al-Qaida-gren intar kristen stad i Syrien

President Obama är uppbokad på sex olika TV-intervjuer på måndag. Det är
bråttom, bråttom att ändra stämningen i nationen för att åtminstone få
med ett (1) land i krig mot Syrien.

Samtidigt växer misstron, särskilt i det kristna USA.

Den al -Qaida- anknutna Nusrafronten tog igår lördag kontroll över en
hel kristen stad i Syrien, den historiska kristna staden Maaloula .

I praktiken har befolkningen tagits som gisslan och regeringsstyrkorna
är oförmögna att gå in i den isolerade staden som kontrolleras av
terroristerna från ett högt beläget hotell.

Staden har rensats "från alla Bashar al-Assads hundar och ligister", skriker en
rebellbefälhavare in i TV-kameran på en Youtube-video.

Kristna utgör ungefär 10 % av Syriens befolkning. De utgör ofta måltavla för
terroristerna. Två biskopar har kidnappats, en välkänd präst saknas .

Påven Fransiskus uppmanade i ett brev till president Putin inför
G20-mötet Ryssland och andra ledare G20-ledare att motsätta sig ett
anfall på Syrien.

Påvens initiativ för en fredlig lösning upprepades av den katolska
kyrkans överhuvud i USA, kardinal Dolan och de amerikanska biskoparna
har skrivit till kongressens ledamöter och uppmanat dem att rösta mot
militär intervention .

USA katolska biskopskonferens har i ett uttalande meddelat Obama att "en
militär attack kommer att vara kontraproduktiv, kommer att förvärra en
redan dödlig situation , och kommer att få oavsedda negativa
konsekvenser".

Även Iraks premiärminister Nouri al Maliki har tagit ett fredsinitiativ
med följande punkter:

- En uppmaning till ett omedelbart och heltäckande eldupphör i hela
Syrien

- stopp för alla pengar och vapen till någon part i konflikten

- tillbakadragande av alla utländska soldater från Syrien

- stöd till neutral utredning av FN när det gäller användning av kemiska
vapen

- nej till utländsk intervention i syriska angelägenheter och varje
militär operation som riktar sig mot Syrien som stat och dess
territorium

- ett åtagande att inte använda arabländer för att angripa Syrien eller
något annat land

- inrättandet av en arabisk fond för att stödja fördrivna syriers
återvändande och återuppbyggnaden av Syrien

- att övertyga både regimen och oppositionen att inleda direkta
förhandlingar med en tidslinje och under arabisk och internationell
övervakning

- att anta en färdplan för fria val i Syrien, följt av en fredlig
rotation av makten.

Mot slutet av veckan väntas FN-observatörernas rapport, som ska ge svar
på om kemiska stridsmedel har använts i al-Ghouta eller ej.

Om svaret är att sådana stridsmedel har använts återstår frågan att
avgöra vem som bär skulden och den är långtifrån så entydig som
Obama/Kerry utmålar den.

Enligt nya uppgifter har al Nusrafronten haft möjlighet att avfyra missiler med kemiska
stridsmedel från en plats som heter Dhouma. Två sådana projektiler har
registrerats av ryska spaningssatelliter.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.