17 juni 2015

Generande beröm från Nuland

I går besökte Victoria Nuland från USA:s utrikesministerium
Margot Wallström för att tala hur starkt hon värdesätter Sveriges
"rakryggade" hållning i Ukrainakonflikten.

Det borde vara genant för regeringen att få så mycket beröm av en av de
värsta krigshetsarna i Washington.
Victoria Nuland har handlagt ett program som gått ut på att pumpa in
fem miljarder dollar i regimskiftet 22 februari 2014 i Ukraina.

Hon fanns på plats under de avgörande dagarna och som det
offentliggjorda telefonsamtalet med USA:s Kievambassadör visar angav hon
vilka som skulle sitta i den nya regeringen. "Fuck the EU!" svarade hon
när ambassadören påminde om att EU i viss mån hade en annan linje.

Att få beröm av en sådan person är generande för Wallström!
Sveriges Ukrainapolitik är också under all kritik. I ett färskt PM
skriver departementssekreterare Michael Nordenberg:

"Det är Sveriges regerings samlade bedömning att rysk trupp och materiel
befinner sig i östra Ukraina. Bedömningen grundar sig på en stor mängd
material. Materialet kommer exempelvis från våra ambassader och
underrättelsetjänster samt från internationella organisationer. "

Sanningen att säga  har inga av de "bevis" som Kievjuntan uppvisat
hållit måttet.  Ukrainas egen ÖB har medgett att det inte finns några
ryska trupper i Ukraina.

På Krim finns det verkligen ryska trupper, men av någon anledning
anfaller inte Kiev där, utan i Donbass där de vet att det inte finns
ryska trupper.

Själva begreppet "rysk trupp och materiel" är också en orwellsk
tvetydighet. Menar man rysktalande soldater finns det utan tvekan sådana,
eftersom över hälften av alla familjer i hela Ukraina har ryskan som
första umgängesspråk.

"Rysk materiel" finns naturligtvis också i Donbass, liksom allt militärt
materiel i hela Ukraina till övervägande delen är  ryskt.

Om UD oroar sig för utländsk inblandning i Ukraina vore det ju klädsamt
om man någon gång sade ett enda ord om USA:s och 18 EU-staters
militärleveranser, över 1000 militära rådgivare från USA och
Storbritannien samt fascistiska frivilligbrigader från Polen, Sverige mm.

"Respekt för folkrätten är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Sveriges
regering anser att Ryssland genom sitt agerande i Ukraina har brutit mot
folkrätten", fortsätter Nordenberg.

Faktum är att ingen på UD tycks ha bemödat sig om att sätta sig in i
Krimfrågan. Den överväldigande folkmajoriteten som röstade för återgång
till Ryssland är ett uttryck för folkvilja och folkens självbestämmande
är en portalpragraf i FN-stadgan som man av någon anledning alltid
glömmer, när det gäller Ukraina.

"Sverige och EU följer noggrant utvecklingen i Ukraina. Regeringen tar
överlag avstånd från våldsbejakande grupperingar och extremnationalister
och självfallet gäller detta även Ukraina. "

När fördömde regeringen de fascistiska grupperingarna i Ukraina?
Med namns nämnande? Svar: aldrig.

"Ukraina är som bekant i en ytterst svår situation, inte minst med tanke
på den ryska aggressionen i östra Ukraina och den olagliga annekteringen
av Krim. Ukraina behöver även djupgående reformer, som exempelvis
innefattar byggandet av en effektiv och transparent rättsstat.
Biståndsminister Isabella Lövin skrev nyligen en debattartikel där hon
utvecklade regeringens stöd till Ukraina i detta viktiga arbete. Vid
intresse finns artikeln att läsa på vår webbplats, vänligen finn en länk

Författaren upprepar kodord som Rysslands aggression utan vidare
bevisning. Det handlar om ett mantra, inte om en belagd ståndpunkt. Att
UD styrs med autopilot i en så avgörande fråga för freden som Ukraina
är allvarligt. Istället borde man samla ihop den sakkunskap som finns
om Ukraina i Sverige och ta fram en oberoende analys.

"Den ryska aggressionen i Ukrainas östra delar och de stridigheter som
pågår sedan ett år tillbaka har spätt på en redan svår ekonomisk kris.
Negativ bytesbalans, låg valutareserv, kommande betalningsskyldigheter
och stress i banksystemet gör läget fortsatt kritiskt."

Samtliga dessa parametrar var bättre innan den lagligt valde presidenten
störtades med våld 22 februari 2014. Slutsats?

"Den nya ukrainska regeringen har signalerat tydlig reformvilja och satt
igång en omfattande omstrukturering av ekonomin, nödvändig för att hålla
samman landet och trygga framtida tillväxt.    I de genomgripande
reformerna som Ukraina måste genomföra finns ett behov av stöd. Det är
viktigt att enskilda länder, vid sidan om internationella institutioner,
visar sin tilltro till och solidaritet med Ukraina. Genom ett lån till
Ukraina för att avhjälpa den ekonomiska krisen, tillsammans med det
politiska stödet till Ukrainas oberoende vägval, självständighet och
territoriella integritet, vill den svenska regeringen bidra till att
stärka Ukraina gentemot Ryssland.    De exakta villkoren för lånet
kommer att beslutas efter att förhandling om låneavtalet har skett med
Ukraina. Förhoppningen är att lånet kan betalas ut med start i början av
2016, efter ett godkännande av riksdagen. Behandling av riksdagen väntas
ske under hösten. Exakt när det sker beror på hur snabbt processen med
att förhandla fram ett låneavtal med Ukraina går. "

Att Kievregimen kommer att behöva ekonomiskt stöd har Nordenberg helt rätt i.
Men är det verkligen den svenska regeringens sak att finansiera en kuppregim
som för krig mot den egna befolkningen? Svenska småsparare (Swedbank bl.a.)
har redan förlorat många miljarder i den förra finanskraschen i Ukraina, så
varför slänga bra pengar efter dåliga?

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.