2 juni 2015

Beklämmande angrepp på Thage G

En tokstolle vid namn Hugo Thorstensson har shanghajat ett nyhetsbrev som startats av Arbetsgruppen mot Nato-anslutning.

I detta nyhetsbrev bekänner Thorstensson färg och angriper Thage G Peterson för hans uppfattning att Sverige är alliansfritt.

Beklämmande! Man skulle kunna tro att Thorstensson  jobbade för Jan Björklund.
Så här skriver Hugo som tidigare kallade sig Gösta:

"I FÖRORDET TILL BOKEN 'BEVARA ALLIANSFRIHETEN. Nej till NATO-medlemskap', påstår den förre statssekreteraren till statsminister Olof Palme och senare försvarsministern Thage G Petersson att 'Sverige är ett neutralt och militärt alliansfritt land'. Thage G Petersson har på ålderns höst börjat studera teologi och borde därför vara bekant med Tio Guds Bud. Det åttonde budordet lyder 'Du skall inte vittna falskt mot din nästa'. I praktiken betyder det att man inte ska prata osanning., eller ljuga."

Hur hade Hugo alias Gösta tänkt sig att arbetet för att stoppa svensk Nato-anslutning skulle se ut om man inte får försvara alliansfriheten - må vara luggsliten vid det här laget?

Och hur ska den se ut om en hedersman som Thage G blir misstänkliggjord, trots sitt livslånga arbete i fredsfrågor, och om han ska häcklas till och med för att han studerat teologi?

Alla de olika vänstersekter som ser sin chans att göra opinionsarbetet mot Nato-anslutning till sin privata lekstuga bör tänka om. Den här frågan är för viktig för att sjabbla bort!

Vänstermänniskor må inse att alla ska med på tåget. Oavsett partitillhörighet och livsåskådning eller tro, måste alla som inte tror på Nato-anslutningens välsignelser för Sverige, enas i en mäktig fredsopinion.

Opinionsarbetet måste befrias från alla frågor som inte hör hit. Som jag har försökt säga finns det ju t ex människor med personlig anknytning till andra Nato-länder som tycker att det alternativet är bra för dem, men vi måste få även dem att förstå att med tanke på Sveriges historia och traditioner måste medlemskapet uteslutas för oss. Och om det traditionellt har varit pacifister som drivit kritiken mot Nato, måste de nu inse att opinionen mot Nato-medlemskap inte heller får splittras på vilken syn man har på militären och försvarsanslagen.

Boken "Försvara alliansfriheten" är föredömlig och riktningsgivande på det sättet att där finns hela motståndet mot svensk Nato-anslutning representerat i hela sin bredd. Där finns företrädare för i stort sett alla partier, yrkesmilitärer och civilister, troende och icketroende etc. Alla de grupper som måste med i arbetet om vågskålen ska tippa till Nej-sidans favör.
Den här gången är det allvar, och det måste även sektvänstern inse. Låt partifanor och ovidkommande propaganda ta time-out. Koncentration på ett ärligt och samvetsgrant opinionsarbete för att rädda vårt land från den skam som ett Nato-medlemskap skulle vara. Uppväxande generationer ska aldrig behöva fråga oss: Var det ni som ledde Sverige in i Nato?
Stefan Lindgren

Se vidare: http://www.nejtillnato.se/

1 kommentar :

  1. Det är just med tanke på att bevara freden som människor alltmer gillar tanken på en svensk NATO - anslutning, det handlar alltså om en fredsopinion. Att gilla tanken på ett svenskt utanförskap är också en fredstanke men den har allt tunnare folkligt stöd, troligen pga rysk utrikespolitik som den ryska regimen inte lyckats förklara och motivera på ett övertygande sätt.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.