2 juni 2015

Läge att låna

Vad P-O Edin skriver i gårdagens Expressen är mer än tänkvärt. Läs det!
"Svenska företag och hushåll har större inkomster än utgifter. Därför bildas passiva finansiella överskott, som inte används för produktion och sysselsättning. Dessa överskott är orsaken till dagens massarbetslöshet", skriver Edin i Expressen.
"Sverige har också byggt upp en gigantisk skuld mot framtiden. En dålig skola ger dagens unga sämre förutsättningar - 50 år framåt i tiden. En nedslitning av den offentliga sektorn har skapat ett omfattande renoveringsbehov...-
Efterfrågan har alltså en helt avgörande betydelse för arbetslösheten. De finansiella överskotten kan förklara så mycket som 94 procent av Sveriges arbetslöshet. Ett motsvarande samband finns i många andra länder – inte minst i USA....
Om Sverige ska kunna halvera arbetslösheten, måste det finansiella sparandet förändras i expansiv riktning. Den offentliga sektorn måste ta huvudansvaret, genom att öka sina utgifter - utan att höja skatterna. Budgeten bör under den kommande 20 åren gå med ett årligt underskott, som bör ligga på 3 procent av bnp – i dagsläget motsvarar det 120 miljarder...
Statens kostnad att låna pengar är nära noll. Den 5-åriga räntan är drygt 0,2 procent. Ett års upplåning av 120 miljarder kostar alltså 0,3 miljarder. Och satsningarna, som skapar fler jobb, gör att den offentliga sektorn får mer inkomster och mindre utgifter - cirka 80 miljarder.
Det lånade pengarna ska inte heller återbetalas – förmögenheten är densamma, man har ju enbart bytt finansiell förmögenhet mot en real. Efter dessa 20 år med underskott kommer Sverige ändå att ha en internationellt sett låg skuld – en tredjedel av EU:s och hälften av Tysklands."
Så långt P-O Edin. Hans tankar fanns med på s-kongressen men tycks ha försvunnit den sista natten. Magdalena Anderssons retorik från talarstolen gick närmast åt andra hållet, som om balanserade budgetar i ur och skur är en traditionell s-politik, vilket det inte är.

Sunda förnuftet talar för att låna när det är billigt - om det är till tillräckligt produktiva investeringar.

Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Edin är med amerikanska termer en saltvattenekonom medan Andersson och numera den överväldigande majoriteten i Europa är färskvattenekonomer. Denna terminologi kommer från de amerikanska universitetens geografiska lägen. Vid kusterna i ost och väst har en liberalare tradition etablerat sig, inspirerad av britten Keynes och amerikanen Paul Samuelson. Vid Michigansjön i Chicago har den konservativa Chicagoskolan sin högborg.

    Enligt min uppfattning har Edin rätt i sak, vilket omsatt i praktik betyder att han kommer att ignoreras. I analysen av den pågående krisen som utbröt i USA och därifrån spred sig till Europa har samtliga teser som Chicagoekonomer presenterat för dess lösning visat sig leda fel. Detta faktum har emellertid för dem knappast fått några som helst negativa konsekvenser, eftersom deras retorik har ett grundmurat stöd inom finansvärlden.

    Det märkliga är att vida kretsar av ekonomer i USA alltmer börjat vända åtstramningsförespråkarna ryggen, medan man i Europa fortsätter som om man överhuvudtaget inte känner till den debatt som pågått. Finland har precis fått en ny regering som tror sig kunna tokspara sig ur krisen, medan landet i själva verket skulle behöva ett gigantiskt investeringsprogram enligt de riktlinjer som Edin drar upp. Och med ekonomiskt repressiva program följer annan repression, unkna ideologier och konfrontativ politik.

    Jan Nybondas

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.