24 juni 2015

Vatten är ett farligt gift...

Officiell karta från Nato.


Nato:s general-sekreterare Jens Stoltenberg höll i dag ett så kallat
"tröskelanförande" på Nato:s utrikesministermöte i Bryssel där han bl.a.
sa att Nato är en fredsängel som bara anpassar sig till "fundamentala
förändringar i den säkerhetsmiljö som omger Nato".

Sug på den formuleringen. What is surrounding Nato? Vad omger Nato
som tvingar det att rusta?

Svar: Vatten. De sju världshaven. Man kommer osökt att tänka på
Falstaff Fakir: Vatten är ett farligt gift som omger Visby stift.

De sju världshaven som omger Nato. Stilla havet i väster, Norra Ishavet
och Grönland i norr, Atlanten söder om Kräftans vändkrets som numera är
Nato:s enda fasta gränslinje osv.

Det är faktiskt svårt att framställa Nato som omgivet av något annat än
världshaven och världsrymden.

Men Stoltenberg preciserade också vilka de "omgivande" hoten var:

"... I söder, med våld, kaos i Irak, Syrien, Nordafrika, ISIL. Men vi ser
också utmaningar som kommer från öster. "
.

I de fyra första fallen är det våld som är förknippat mot USA/Nato:s egna
olagliga interventioner som Nato "anpassar sig till". I Ukraina är det
förknippat med att USA drivit fram en statskupp. (President Porosjenko
erkände för övrigt i dagarna i en skrivelse till Författningsdomstolen
att hans föregångare inte avsatts genom riksrättsåtal och har rätt till
hederstiteln Ukrainas president).

Stoltenbergs försök att framställa Nato som ett oskyldigt lamm som bara
reagerar på hot i omgivningen är ett djupt cyniskt försök att vilseleda
allmänheten.

Sanningen är att USA, som utgör kärnan i Nato, sedan det kalla krigets
slut, aldrig ens har börjat avrusta. Militärutgifterna har ökat från

557,5 miljarder dollar 1988 till

640,2 miljarder dollar 2013
i fasta priser (2013). En ökning med 15 procent realt.

Motsvarande siffror för Sovjet/Ryssland är

443,3 miljarder dollar 1988

87,8 miljarder dollar 2013.

En minskning med 80 procent realt.
(Den första siffran enligt GlobalSecurity.org, i 2000:s priser)
Allt fler människor genomskådar ulven även i norska fårakläder.
Enligt den senaste SOM-undersökningen är det fler svenskar som
vill stå utanför Nato än de som vill gå med.

Trots att man lyckats piska upp en antirysk hysteri i media och politik
ökar Nato-motståndet. Tack Mikael Holmström, Jan Blomgren, Peter
Wolodarski och alla ni andra panikörer. Bra jobbat!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.