9 juli 2015

Fråga till Wallström

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har gått in i en mörk
fas.
 
Efter det amerikanska propagandamötet i Helsingfors (OSSE utan Ryssland)
har ledningen beslutat att hemligstämpla hur länderna röstade.
 
Amerikanen Richard Solash, som är "kommunikationsdirektör" för OSSE,
meddelar i ett brev att OSSE inte kan lämna ut uppgifter om hur länder
har röstat.
 
Allt vi vet är att 96 personer röstade för smutskastningen av Ryssland,
7 röstade emot och 32 avstod.
 
Observera att ett land kan ha fler röstande representanter. För att
kunna tolka omröstningen är det helt nödvändigt att veta hur många och
vilka länder de röstande representerade,
 
Om OSSE nu i praktiken uteslutit Ryssland ur Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
som Moskva en gång tog initiativet till, och dessutom i praktiken
mörklägger förhandlingarna underövervakning av en amerikansk
kommunikationsdirektör, är det verkligen fara å färde.
 
Menar Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, att detta är OK?
 
Stefan Lindgren

3 kommentarer :

 1. UD kommenterar:

  Mötet du refererar till var ett möte som hölls inom ramen för OSSE:s parlamentariska församling, 5-9 juli, med representanter från nationella parlament. Då det är ett parlamentariskt möte kan den svenska regeringen därför inte kommentera mötet och de beslut som fattades där.

  Sverige fördömer Rysslands aggression mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim. Sverige stödjer en långsiktig, hållbar och fredlig lösning mellan Ryssland och Ukraina. Inför mötet i Helsingfors beslöt Finland att inte ge viseringar till sex ryska parlamentariker som är belagda med inreseförbud till EU på grund av undergrävande av Ukrainas suveränitet. Sverige står bakom EU:s sanktionspolitik mot Ryssland, är en stark och tydlig röst till stöd för Ukraina, och respekterar det finska beslutet.

  Med vänliga hälsningar

  Michael Nordenberg
  Departementssekreterare
  Utrikesdepartementet

  SvaraRadera
 2. UD:s påpekande att det rörde sig om OSSE:s parlamentariska församling är korrekt. Låt oss hoppas att det finns större förnuft på regerings- och UD-nivå.

  Emellertid är det svårt att tolka UD:s kommentar till den finländske utrikesministerns beslut att utestänga den ryska delegationen annat än som att Sveriges UD stöder detta tilltag.

  Finland hade juridiska möjligheter att kringgå Bryssels sanktioner i detta fall men tog dem inte. Det är inget Sverige borde stödja.

  Hur ska Sverige kunna medverka till "en långsiktig, hållbar och fredlig lösning mellan Ryssland och Ukraina" om den ryska sidan utesluts ur samtalet?

  Stefan Lindgren

  SvaraRadera
 3. Varför fördömer inte ”Sverige” statsterrorismens under jänkekorporatismens ledning aggression mot Ukraina, statskuppen i Kiev i februari 2014, och den olagliga interventionen och ockupationen av Ukraina, jänkekorporatismens vapenleveranser till Ukraina, morden på journalisterna i Ukraina, Odessas läns nye hövding, …

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.