6 juli 2015

Jan Björklunds skägg

Jan Björklund framträdde med skägg i Almedalen igår söndag inför ett par
hubndra folkpartister.
 
Elementär psykologi säger att den som har skägg har något att dölja.
I Björklunds fall är det nog sanningen - han har beslutat att hålla sig
kvar vid rodret med rysskräck.
 
Jo, en rysk invasion av Sverige kan bli verklighet, försäkrade Björklund.
Se bara hur det gick för Baltikum 1940!
 
Men stopp ett tag! Var Baltikum de enda länder som ockuperades 1940?
Ockuperades inte Frankrike, Danmark, Norge....  Och när hördes Björklund
senast varna för den "tyska faran"?
 
Hans efterföljande framträdande i Rapport om Grekland var lika
demagogiskt. Folkomröstningen sades handla om huruvida Grekland ska
betala sina skulder - och inte om det som stod på valsedeln, ja eller
nej till institutionernas krav på åtstramningar av 28 juni.
 
Grekerna "lever över sina tillgångar" och "vänsterregeringen har drabbat
företagsamheten", sa Björklund också, två högerpopulistiska myter.
 
Det är väl ändå inte Syriza som fått BNP att sjunka med en fjärdedel och
som ställt 80 % av ungdomen utan jobb?
 
Jonas Sjöstedt svarade mycket klart och genomtänkt - innan SVT
blixtsnabbt stängde av hans mikrofon när det började brännas. Björklunds
lögner fick i huvudsak stå oemotsagda.
 
I gammal god stil levererar oxi Åke Sandin på sin blogg ett slag mot
krigsretoriken:
 
 
 
EN HUVUDSEKRETERARE I UBÅTSKOMMISSIONEN
Mathias Mossberg är bland annat före detta ambassadör. Han var huvudsekreterare i den ubåtskommission, som 2001 leddes av den rutinerade diplomaten Rolf Ekéus.  
 
2009 skrev han boken "I mörka vatten" med underrubriken "Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan". I Aftonbladet den 17 juni skriver han under rubriken "DN på djupt vatten". Där tar han upp 80-talets ubåtshysteri och dess efterföljare, det nya ubåtsrabaldret. Det passar DN:s kampanj för ett svenskt medlemskap i Nato, menar han.
 
"SAKFÖRHÅLLANDENA UNDERORDNAS DEN POLITISKA VILJEINRIKTNINGEN"
Mossberg skriver bland annat:
 
"DN bestämde sig för trettiofem år sedan för att ubåtsfrågan handlade om sovjetiska ubåtar och ingenting annat. Tidningen gick i spetsen för 80-talets ubåtshysteri— fångad i en masspsykos man då delade med många andra. Trots allt som sedan dess kommit fram om bristerna i underlaget för denna uppfattning, och trots upprepade erkännanden från Väst om att man haft ubåtar i svenska vatten, har DN envist hållit fast vid denna linje.
 
Nu har man skruvat den ytterligare— nu hänger ju frågan nära ihop med Nato-frågan, där DN är opinionsledande. Vill man öka stödet för en svensk Nato-anslutning passar det ju utmärkt med ett nytt ubåtsrabalder. Sakförhållandena underordnas, nu som under 80-talet, den politiska viljeinriktningen. Uppfattningen om verkligheten formas därefter."
 
SOVJET DÅ – RYSSLAND I DAG
Mossberg tar bland annat upp vad han kallar för minibåtshysterin. Den fanns bara i svenska marinens fantasier och i Carl Bildts inträdesanförande i Krigsvetenskaps-
Akademin, menar han. I själva verket tillverkade ryssarna först i slutet av 80-talet två miniubåtar, som dock inte fungerade tillfredsställande.
 
Ryssarna behärskade helt enkelt inte miniubåtstekniken tillräckligt bra. Men i väst fanns vid samma tid väl utvecklade miniubåtssystem.  Däremot hade Sovjet på 80-talet ca 40 ubåtar i Östersjön. Det som dock svenska medier tystar är enligt Mossberg, att det nu bara lär finnas två ryska ubåtar i Östersjön. Enligt honom finns det heller inga bevis på att det efter 1981 har funnits sovjetiska eller ryska ubåtar i svenska vatten.
 
MOSSBERGS SLUTKLÄM:
"På 80-talet fördes den svenska opinionen vilse i säkerhetspolitiken, och den felaktiga bilden av att alla ubåtskränkningar kom från öst blev styrande för vår världsuppfattning. Tanken att en svensk Nato-debatt ska föras på icke sakligt korrekta premisser är störande, och ledande opinionsbildare som DN har här ett stort ansvar."
 
Så långt Åke Sandin. TACK ÅKE, MÅ DU EJ FÖRTRÖTTAS!
 
 
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.