9 juli 2015

Moderata inlägg stoppade på OSSE-möte

Jättebokstäver kan inte dölja vad som saknades på Helsingforsmötet.


Den Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975 fick i år
en ovärdig uppföljare i samma sal i Finlandiahuset i Helsingfors, rapporterar
Seppo Isotalo.

Den ryska delegationen fick inte visum och översättningen av de moderata inlägg som gjordes av Vitryssland, Armenien, Kazakstan och Tadzjikistan släpptes inte fram.
Så här meddelar sekretariatet om mötets mening:

"OSSE uppmanar Ryska federationen att stoppa tillförseln och flödet av tunga vapen, ammunition, enheter av den ryska krigsmakten och legosoldater över den ryska gränsen i östra Ukraina och upphöra att tillhandahålla någon militär, ekonomiskt eller logistiskt stöd till olagliga väpnade grupper i Donetsk och Luganskregionerna i Ukraina. "
OSSE understryker också "Att Ryska federationen  möter alla sina åtaganden i 2014 års Minskavtal och 2015 års åtgärdspaket för genomförande av Minsk-avtalen. Ryssland måste använda sitt inflytande över de pro-ryska olaglig väpnade grupperna i vissa områden i Donetsk- och Luganskregionerna i Ukraina - att göra detsamma."

OSSE stöder ytterligare diplomatiska ansträngningar i Normandieformatet och arbetet i trilaterala kontaktgruppen och dess fyra arbetsgrupper. Mötet efterlyser obehindrat tillträde för OSSE:s övervakningsuppdrag på hela Ukrainas territorium, inklusive Krim; och "understryker att ett återupptagande av en effektiv kontroll över den ukrainska-ryska gränsen är avgörande för en hållbar nedtrappning av krisen."

Bland flera klausuler om situationen på Krim, uttrycker OSSE sin djupa oro för "förhållanden under". "(S)ituationen i den autonoma republiken Krim och staden Sevastopol, Ukraina, fortsätter att försämras, vilket leder till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna."

Texten uppmanar också Ryssland att "omedelbart släppa och återsände till Ukraina den fängslade piloten och medlemmen av Verchovna Rada, Nadja Savtjenko, filmaren Oleg Sentsov, Oleksander Koltjenko och alla andra olagligt fängslade ukrainska medborgare."

Resolutionen mot Ryssland stöddes av 96 röster, 7 röstade emot och ytterligare 32 avstod från att rösta. Resolutionens text bereddes av Ukraina och Kanada. Eftersom deltagarländerna har ett varierande antal delegater är det svårt att i skrivande stund säga vilka länder som röstade för resp. emot.

I dessa beslut förmärks ingen strävan efter en lösning på det ukrainska inbördeskriget och situationen på Krim. OSSE har förvandlats till en proamerikansk propagandamaskin.

Seppo Isotalo, Helsingfors

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.