20 augusti 2016

Ett halvsekel Ulf Bjerén

Det sägs att vi lever i ett informationssamhälle. Men vet vi mer om vad som händer i världen idag än vi gjorde under kolonialismens epok?

Vad låg bakom de många våldsamma krigen på 1900-talet, i Vietnam, Kampuchea, Balkankrigen? Och vem bar ansvaret?

Vem startade alla de krig som nu pågår i världen?

Varför har miljoner människor fått sätta livet till i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien?

Vem bär skulden för de humanitära katastroferna och det politiska och ekonomiska sönderfall som präglar vår tid?


Vi matas med propaganda från Washington, New York, London, Paris och Berlin.

Opinioner piskas fram. Vår världsbild skapas av dem som tjänar på krigen och förtrycket. Vi behöver motbilder för att kunna göra motstånd. Vi behöver veta sanningen bakom det som händer och inte händer. Vi behöver kunskap och andra röster.

Ulf Bjerén har sedan 1967 publicerat fakta och analyser från brännpunkter i världen. Hans texter har skrivits för och använts i solidaritetsarbete och politiska diskussioner. De har handlat om tidens stora och små frågor, och visat hur allt hänger ihop, från målarnas fackförening i Borås, över alla krigen, till Sartre och Charlie Parker.

Se recension av Christer Lundgren i FiB nr 8/2016.

Boken kan rekvireras från förlaget: http://www.faunforlag.se/?page_id=6196
eller direkt från författaren: ulf@bjeren.se, telefon 0455-17595. Pris 1 ex 150:- +
frakt, flera ex 100:- + frakt.


---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus

1 kommentar :

 1. Kunniga och skarpsynta iakttagare som Stefan Lindgren kan bidraga genom att också gripa sig an att utan rädsla blottlägga kopplingen storfinans-marxism.
  Att våga tänka tanken att all kommunism hittills varit ett sätt att hålla tillbaka konkurrenter till angloamerikansk storfinans och samtidigt utnyttja den uppkomna polarisationen till gagn för det militärindustriella. Och att nationell sammanhållning i de drabbade länderna hade varit mycket bättre än att låta radikala läror hetsa massorna.
  Att våga se Marx roll som splittrare och ingenjör bakom en trojansk häst han tilläts skapa under Brittiskt och andra ultrarikas beskydd.
  Att definiera samhällsklasser på ett konstruktivt sätt som öppnar för effektiv samverkan mot de ultrarikas monstruösa maktnätverk som hemsöker mänskligheten.
  Det behövs något som försvårar för imperialisterna att överallt rekrytera femtekolonner inom medelklassen. Marxismens trojanska häst är ett hinder. Talet om klasskamp är ett hinder.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.