7 augusti 2016

Milosevic postumt frikänd


Hur många journalister har verkligen läst domarna från den internationella Jugoslavientribunalen? Ytterst få.

Hur många har uttryckt en bestämd uppfattning om Slobodan Milosevic som krigsförbrytare - tusentals.

Men den senaste domen från Haag frikänner häpnadsväckande nog Milsoevic från krigsförbrytelser begångna i kriget i Bosnien 1992-95.Andy Wilcoxsons artikel (publicerad bl.a. på Counterpunch.org) om domslutet från 24 mars innehåller sensationella uppgifter. Att ingen skrivit om detta tidigare visar att västmedia betraktar domstolen i Haag som en formalitet. De var så säkra på Milosevics skuld att de inte ens bläddrat igenom domen.

Internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien (ICTY) i Haag säger i domen över den bosnienserbiska presidenten Radovan Karadzic, som dömdes för krigsförbrytelser till 40 års fängelse, att Slobodan Milosevic inte var en del av en "gemensam brottsligt företag" för att fördriva muslimer och kroater under kriget i Bosnien. Denna slutsats var enhällig.

Domarna i Karadzicmålet fann att förhållandet mellan Milosevic och den bosnienserbiska ledningen gradvis hade försämrats.

Från 1990 till mitten av 1991 hade de arbetat tillsammans för att bevara Jugoslavien och förhindra atgt Bosnien och Herzegovina (BiH) avskilde sig

Men när BiH:s parlament i de bosnienserbiska delegaternas frånvaro den 15 oktober 1991 ändå utropade sin självständighet stödde Milosevic inte utropandet av Republika Srpska som svar, dvs. en utbrytning i utbrytningen.. Domen säger att "Slobodan Milosevic försökte välja en mer försiktig strategi".

Domen stöder sig bl.a. på avlyssnad kommunikation mellan Milosevic och Karadzic. "Milosevic ifrågasatte om det var klokt att använda" en olaglig handling som svar på en annan "och ifrågasatte lagligheten av att bilda en bosnienserbiska församling."

Domen konstaterar att i möten med serbiska och bosnienserbiska tjänstemän underströk "Slobodan Milosevic att alla medlemmar av andra nationer och etniciteter måste skyddas" och att "diskriminering inte är något nationellt intresse för serber". "Milosevic förklarade vidare att brott skulle bekämpas beslutsamt." Milosevic förordade en politisk uppgörelse.

I andra möten med serbiska och bosnienserbiska tjänstemän förklarade Milosevic "att kriget måste upphöra och att de bosniska serbernas största misstag var att önska ett fullständigt nederlag för de bosniska muslimerna."

Domstolen fastställde att Slobodan Milosevic inte ingick i ett gemensamt brottsligt företag, utan tvärtom "fördömde etnisk rensning".

Den slutsatsen är av enorm betydelse eftersom Milosevic fick skulden för all blodsutgjutelse i Bosnien, och hårda ekonomiska sanktioner ålades Serbien som följd, skriver Wilcoxson.

Han jämför detta med USA/Storbritanniens invasion av Irak under den felaktiga förutsättningen att Irak utvecklat massförstörelsevapen.

Slobodan Milosevic förtalades av hela den västliga journalistkåren och så gott som varje politiker i varje Nato-land kallade honom "Slaktaren på Balkan." De jämförde honom med Hitler och anklagade honom för folkmord. De använde den falska bilden för att motivera inte bara ekonomiska sanktioner mot Serbien, utan även 1999 Natos bombningar av Serbien och Kosovokriget.

Slobodan Milosevic fick tillbringa de sista fem åren av sitt liv i fängelse med att försvara sig och Serbien från falska anklagelser om ett krig som domstolen nu erkänner att han försökte stoppa. Tio år efter hans död erkänner den att han inte var skyldig trots allt.

ICTY har inte gjort något för att offentliggöra det faktum att den har friat Milosevic för inblandning i gemensamma kriminella företag. Friandet finns begravt på sidan 1 303 av 2 590 i Karadzicdomen i medvetande om att de flesta människor förmodligen aldrig skulle bry sig om att läsa den.

Det är värt att påminna om att Slobodan Milosevic dog under mycket suspekta omständigheter. Han dog av en hjärtattack bara två veckor efter det att tribunalen avslagit hans begäran om att få genomgå en hjärtoperation i Ryssland. Man hittade Rifampicin i hans blod, ett läkemedel som skulle motverka högt blodtryck men ökade risken för en infarkt, vilket han inte informerades om.
.
Allt detta ger upphov till välgrundad misstanke om att starka geopolitiska intressen hellre såg Milosevic dö före utgången av rättegången än att se honom frikänd och få sina onda lögner avslöjade.

US State Departments telegram som läckts av Wikileaks bekräftar att domstolen diskuterade Milosevics hälsotillstånd och hans journaler med USA:s ambassadpersonal i Haag utan hans samtycke.

red

http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf

4 kommentarer :

 1. Och angående Milosevic död – nej, han nekades inte sjukvård, tvärtom. Däremot avslogs han ansökan om att få resa till Ryssland för att behandlas av ”specialister” där. Och snälla, förolämpa inte er själva genom att påskina att ni inte förstår varför han nekades detta. Kan det vara så att pga av Rysslands uttalade stöd för Serbiens sak och Milosevic som person, och det faktum att Milosevic egna hustru flytt till Ryssland (undan en rättegång gällande förskingring/bedrägeri i Serbien) så kunde man misstänka att Milosevic plan var att fly och undkomma åtalet genom att komma ”hem” till sina allierade i Ryssland för att sedan vägra att återvända till Haag?

  Och så den påstådda förgiftningen, där det troliga är att Milosevic ”skapat” en sjukdomsbild genom att ta en medicin som tillfälligt tog bort den läkande effekten av hans kontinuerliga medicinering mot hans hjärtproblem, för att på så sätt öka sina chanser att få sin önskan tillgodosedd om att få resa till de ryska ”specialisterna”. Flera månader före hans död. En medicin som inte längre fanns kvar i hans kropp vid dödstillfället enligt den obduktion som utfördes och där serbiska och ryska obducenter närvarade och godkände resultatet och utlåtandet angående den naturliga dödsorsaken mm.

  Alltså, vill man leka konspirationsteoretiker kan man vinkla det här hur man vill. Men det enda ni gör är att likt så många andra bidra till den desinformation som sköljer över världen. Läs istället vad huvudåklagaren har att säga om dels Milosevic skuld och om den befängda ”sanningen” som sprids om Milosevic ”frikännande” – http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/08/slobodan-milosevic-hero-160823124808287.html
  Denna text ger i alla fall delvis en lite nyktrare syn på händelserna.
  (forts.)
  Och googla på ”confirmation bias”. För inte är det väl så att ni på fullaste allvar sitter och hävdar att Milosevic var en av” the good guys”, eller? Med det sagt så kan man självklart spekulera i Milosevic eventuella skuld för brotten som skedde i Bosnien, och det kanske är så att han kanske skulle friats från sådana anklagelser i en rättegång, helt eller delvis, det kommer vi aldrig att få veta. Men att hävda att domen mot Karadzic innehåller bevis för Milosevic oskuld, eller att domstolen i Haag "frikänt" honom, är lögn och förbannad dikt, ingenting annat. Oavsett om ni är första-, andra- eller sistahandstolkare av vad någon annan skrivit före er.

  ( här har ni förresten färska bevis på att Elvis lever – http://www.express.co.uk/news/weird/683314/ELVIS-NOT-DEAD-Graceland-groundsman-filmed-THIS-MONTH-is-King-aged-81 )

  SvaraRadera
 2. Det är märkligt att signaturen "A" inte vill framträda med namn, trots att det är en uttrycklig förutsättning för debatten på 8dagar.

  Men samtidigt vill jag tacka honom för att han nämner chefsdomaren Serge Brannerz debattartikel på Al Jazeera. Valet av medium är intressant. Al Jazeera är en TV-station som kritiserats för att försvara salafitisk terrorism i Afghanistan, Irak, Syrien etc.

  Fanns det verkligen ingen annan som ville publicera hans debattartikel? Redan det är ett omen. Det är inte heller särskilt brukligt att domare måste gå ut och försvara sina domar i debattartiklar. Bra domar försvarar sig själva.

  Brannerz budskap är att försöka förta kraften i det "friande" som Milosevic fått i domen över Radovan Karadzic. Det är självklart inget friande i juridisk mening och det hävdade inte heller artikeln.

  Men att det i den enhälliga domen heter att Slobodan Milosevic inte var en del av ett "gemensam brottsligt företag" för att fördriva muslimer och kroater under kriget i Bosnien är minst sagt sensationellt.

  Vad Brannerz nu säger ("Även i avsaknad av en juridisk dom kommer historiens dom vara att Milosevic spelat en central roll för att främja etnisk rensning i hela det forna Jugoslavien".) är en direkt polemik mot Karadzic-domen.

  Allmänheten får då välja de vill tro på. Den enhälliga domen eller den debatterande åklagaren i Al Jazeera?

  Vad gäller Milosevic sjukdom så måste man väl säga att det verkar suspekt att Milosevic under de totalt kontrollerade formerna i fängelse hade fått en medicin mot lepra och TBC, två sjukdomar han inte hade, och som förvärrade hans hjärtproblem. Att han tog denna skadliga medicin var känt av rättens läkare, enligt en rapport två månader före hans död, som dock inte ledde till några åtgärder. Att man inte hittade preparatet i blodet vid obduktionen bevisar inte att han slutat ta det; det försvinner nämligen snabbt.

  Signaturen "A" tror sig veta att alltsammans var arrangerat av Milosevic själv för att kunna "fly" till Moskva. Det får "A" gärna tro, men anklaga bara inte mig i samma artikel för att vara konspirationsteoretikern!

  Med facit i hand, hans suspekta död och det faktum att han i sak skulle frias i senare rättegång, kan vi kanske säga att det hade varit en bättre lösning att han fått sin operation i Moskva. Allting annat luktar försvar av dödsstraff - utan rättegång och lagakraftvunnen dom!

  SvaraRadera
 3. Hej! Segrare skriver historien med hjälp av sina medier. Där visar de sitt rättänkande genom att sparka på dem som redan ligger. "The good guys" visar sig alltid vara de som tillhör segrarna. Vilken tur!
  Så snart vi frågar oss "qui bono" då något skumt inträffat, blir vi beskyllda för att vara "konspirationsteoretiker". Ja, jag är konspirationsteoretiker. Man måste nämligen acceptera konspirationers existens för att upptäcka dem. Det är samma metod som då forskaren ställer upp hypoteser. Bland dessa framstår i bästa fall en som den mest sannolika. Alltför ofta finner jag att verkligheten skiljer sig från den sanning vi läst oss till. Snart är det 9-11. Då kommer våra media att noga dölja alla de fakta som kommit i dagen sedan händelsen, fakta som klart och alltmer samfällt pekar åt "fel" håll.
  Tack Stefan! Din rubrik, att han blivit frikänd, var väl ändå fel. Tack också herr A som så tydligt visar sitt sätt att tänka och se på sina motståndare.

  SvaraRadera

 4. Great blog you've got here.. It's difficult to find high-quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!! sign in hotmail

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.