FiB

3 september 2017

Nato och Ryssland

Ryska medborgare, var inte oroliga. Nato arbetar för er
säkerhet!


Idag söndag talade bl.a. Stefan Lindgren på Stockholms fredsseminarium som anordnas av Folket i Bild/Kulturfront.

Du som inte hade möjlighet att närvara kan läsa hans föredrag här. En korrigering: Det står att Kina och Ryssland röstade för FN säkerhetsråds resolution om Libyen. De lade ner sina röster vilket fick samma effekt.

Fler tal kan komma att läggas ut här på 8 dagar.

Stockholms fredsseminarium 2-3 september, som arrangerades av Folket i Bild/Kulturfronts Stockholmsavdelning, samlade ca 140 deltagare första dagen och närmare 100 deltagare andra dagen. Talare var Maj-Britt Theorin, Jan Öberg, Pål Steigan, Pelle Sunvisson, Jan Myrdal, Ola Tunander, Stefan Lindgren, Tine Spang-Olsen, Henrik Hjalle och Staffan Ekbom.
Detta uttalande antogs då mötet avslutades.


USA får inte styra svensk säkerhetspolitik

Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé d’affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.

Sveriges regering måste omedelbart avvisa USA:s fräcka inblandning i svensk politik och klargöra att Sveriges säkerhetspolitik beslutas av Sveriges folk, inte av främmande makt.

Enligt Förenta Staternas talespersoner kan ett förbud mot kärnvapen störa vårt lands samarbete med Nato. Det bekräftar att värdlandsavtalet öppnar för kärnvapen och innebär en stor risk för vårt lands säkerhet.

Sverige är och ska förbli ett alliansfritt land, ej medlem i Nato.

Sittande regering och Sveriges riksdag måste ratificera FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.

3 september 2017
Deltagare vid Stockholms fredsseminarium

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.