FiB

20 september 2017

Väl rutet, Wallström!


Sveriges utrikesminister Margot Wallström reagerade helt korrekt och påpassligt när hon i går påpekade att USA:s president bröt mot FN-stadgan när han inför FN:s generalförsamling hotade att "fullständigt förstöra" Nordkorea.

Hon sa det i en intervju i P1, men budskapet lär nog gå fram till Trump.


FN-stadgans Artikel 2, fjärde paragrafen, lyder:

"Samtliga ledamöter skall i internationella förbindelser avstå från hot eller användning av våld mot varje stats territoriella integritet eller politiska oberoende eller på annat sätt som inte överensstämmer med Förenta Nationernas syften."

Trumps uttalande var minst fjärde gången USA officiellt hotar anfalla Nordkorea.

Enligt vox.com:s preliminära utskrift sa Trump:

"The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea" (fullständigt förstöra Nordkorea).

Wallström chockades av talet:

– Ja, jag tror att jag delar det med det stora flertalet. Det var absolut inte ett tal för samarbete.

Det Trump sa om Venezuela och Iran innebar också hotelser, medan Kina och Ryssland kom undan. Kanske ville Trump inte fokusera på dessa makter som var frånvarande från den privata tillställningen för "refomering" av FN.

Utan dem kunde han sola sig som "världsledare" ett tag till, ehuru allmänt ringaktad och betraktad som otillräknelig.

Stefan Lindgren 

3 kommentarer :

 1. En positiv Trump-effekt är åtminstone denna att Europa äntligen reagerar. Hillary Clinton sade i ett kampanjtal där valet stod mellan henne och Obama att hon skulle "obliterate", utplåna Iran om de hotade Israel. Obama inte bara hotade utan förde krig och protesterna var få från Europa. Tvärtom ville man gärna bidra till krigen.

  Selektiviteten i Europas agerande är fortsatt ett bekymmer. Många amerikanska bedömare anser att Trump i sina handlingar hittills varit återhållsammare än Clinton skulle ha varit. Speciellt i Syrien hade Hillary Clinton troligtvis trappat upp kriget med oförutsägbara konsekvenser. Det ligger något schizofrent i den europeiska attityden mot USA; att en person som kan uppträda som en väldresserad skådis, som Obama, oemotsagd kan bedriva samma krigspolitik. Vart buffeln Trump styr sin kos återstår att se.

  SvaraRadera
 2. Nu väljer Killary tydligen att lägga sig på den andra sidan. "Your first approach should always be diplomatic" sa hon på Colbert late show som kritik av Trumps hot om att förgöra Nordkorea.

  SvaraRadera
 3. Jag är inte imponerad av orden Väl rutet.

  Detta Brev skickade jag till UD angående Sveriges ställningstagande till USA:s föreslagna resolution och dess följder.

  Min fråga var hur Sveriges FN Ambassadör Olof Skoog kan rösta för USA:s resolution där en part (Syrien) pekas ut som skyldig till att ha använt kemiska vapen i Khan Sheikhoun utan att några som helst bevis för detta dåd har framlagts av USA eller av någon annan av dem som gav sitt stöd för denna resolution (Sverige) inför FN:s säkerhetsråds alla medlemmar.

  När USA sedan, efter att veto inläggs mot att en part pekas ut utan att bevis förevisas medlemsländerna i FN:s Säkerhetsråd, och USA på egen hand, och som Bolivias FN ambassadör säger
  ”självpåtaget ikläder sig rollen som ”undersökningskommission, åklagare, domare och jury” och utför en vedergällning mot en suverän stat och FN medlem genom att bomba det av USA utpekade landet med kryssningsmissiler är det suveräna Sveriges representant tyst.

  Och UD säger ” tog Sverige upp vikten av folkrätten i sina inlägg.”

  1. Frågan var hur Sveriges FN representant kan rösta för en resolution där en part utpekas utan att bevis läggs fram inför medlemmarna i FN:s Säkerhetsråd?

  2. Varför visar inte Sverige samma mod som det suveräna Bolivias FN ambassadör? Här bryter USA och Sverige mot FN:s Stadga, internationella avtal och Folkrätt samt Säkerhetsrådets beslutsordning. Enligt FN Stadgan artikel 1 (1-4) och 2 (1-7) bryter USA denna gång mot samtliga åtaganden.

  Och UD säger ” tog Sverige upp vikten av folkrätten i sina inlägg.”


  På detta får jag alltså inget entydigt svar från ett departement som ska företräda en svensk medborgare i den kanske viktigaste Internationella organisationen i världen, FN.

  Margot Wallström och UD borde ha fått förklara sig inför KU för detta menlösa och fega handlande och därefter prickats för att inte göra det som anstår en suverän stat och medlem i FN.

  Det var av dessa två anledningar som Bolivias FN:s ambassadör Sacha LIorentis kallade
  FN:s Säkerhetsråd till ett extra insatt möte, och alltså inte Olov Skoog, där Sacha Llorenti i skarpa ordalag protesterade mot att USA i strid mot FN Stadgan, i strid mot Internationella avtal och Folkrätt
  och i strid mot FN:s Säkerhetsråds beslutsordning åsidosätter alla de avtal USA undertecknat genom sitt medlemskap i FN.

  Sverige gav, trots dessa brott, alltså sitt stöd till en av USA förslagen resolution där en part pekas ut utan att några bevis framläggs för FN Säkerhetsråd. Och jag säger det igen Det är alltså inte Sverige som sammankallar, inte Sverige som protesterar eller upprörs!

  Hur stor påverkan på det ”suveräna” svenska agerande hade USA:s FN ambassadör Nikki Haleys uttalade hot där hon säger:

  ”For those that don't have our back, we're taking names, we will make points to respond to that accordingly," (Reuters 2017-04-27)
  Inte heller då hör hörs någon upprörd protest från Margot Wallström, Olov Skoog och UD!
  Vad ska vi kalla detta? Undfallenhet? feghet? Har det ”suveräna Sverige förvandlats till en neslig vasall?
  I mitt Sverige är det överhuvudtaget ofattbart att detta skandalösa agerande av en nation som kallar sig suverän, är medlem i FN och säger sig försvara dess stadga, internationella avtal och folkrätt, en nation som nyligen valts in i FN Säkerhetsråd, och som därmed säger sig ha demokratiska värderingar inte får några följder för de ansvariga i hemlandet.

  Jag vet att utrikesminister Margot Wallström (Stefan Löfvén) är ytterst ansvarig och viss mån även UD och att det krävs en riksdagsledamot för att ställa Margot Wallström till svars i KU. Detta har ännu inte gjorts, vilket säger en hel del om våra nuvarande folkvalda.
  Margot Wallström och UD ska dock veta att detta klenmodiga agerande av Sverige i FN:s Säkerhetsråd kommer Historien att återkomma till.

  Som sagt Margot Wallström imponerar inte ett dugg. Inte på mig i alla fall.

  Hälsar Tommy Frost

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.