27 december 2017

Bilden som vapen. Andra DVD:n.Nu kommer andra DVD:n byggd på  Jan Myrdal och Rune Hassners TV-serie "Bilden som vapen". Här presenterar Jan Myrdal DVD:n och berättar hur den kan beställas.
Denna andra volym innehåller filmer vilka blott blivit allt mer aktuella. Rune Hassner och jag strävade efter att genom dåtidens masspridda bilder åskådliggöra och medvetandegöra om det skeende som ännu påverkar oss. Den som t ex vill kunna följa hur under sextiotalet och framåt det tillsynes helt samhällsdominerande franska kommunistpartiet gick mot upplösning och förfall kan följa detta i "Fred och kallt krig" eller den som vill kunna förstå det komplicerade spel i vilket arbetarklassen och dess organisationer gång efter annan slogs ned i Förenta staterna de senaste hundrafemtio åren kan följa detta åskådliggjort i "Ett annat Europa".

En viktig erfarenhet som jag tror vi lyckades tydliggöra är att goda bilder och goda bilder inte är detsamma. Se avsnittet om den roll som tidningarna Psst och Sifflet spelade under Dreyfusprocessen.

Det onda hade de lysande konstnärligt goda bilderna. Det förnuftiga goda nådde aldrig den konstnärliga höjden.

Det strider mot vad vi vill tro. Men här kan man se och själv bedöma.

Jan Myrdal


DVD nr 2 i ”Bilden som vapen”, utgiven av HMP Hassner-Myrdal Produktion, med fyra avsnitt ur TV-serien:

Ett annat Europa. Bildpropaganda i den framväxande stormakten USA, fram till början av 1900-talet.

Syner från sekelslutet. Frankrike från slutet av 1800-talet fram till första världskriget

Efter kriget, före kriget. Mellankrigstiden i Europa

Fred och kallt krig. Det kalla kriget, fram till Paris 1968.


Därtill finns nu en andra upplaga av den skrift ”Bilden som vapen” som kom i somras tillsammans med den första DVD:n, en introduktion till hela serien. Denna andra upplaga är på 64 sidor, limhäftad i A5-format.


Även DVD nr 1 finns till beställning.


Priser (inklusive porto!):

DVD1: 200 kr

DVD2: 200 kr

Boken: 150 kr

Beställ så här:

1. Sätt in pengarna på personkonto i Nordea 270719-0332 (clearingnr 3300)

2. Skicka ett mejl till myrdal@myrdal.pp.se och tala om vad du beställer, samt till vilken adress det skall skickas.


Hälsning,

Jan Myrdal

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.