12 december 2017

Den osynliga handen
I en recension i Dagens Nyheter  11 december nämner Stefan Jonsson "Adam Smiths osynliga hand".

Utan att vilja märka ord måste jag påpeka att hänvisningen till Smith är falsk. Det utreddes första gången grundligt av Olof Palmes väninna, Harvardforskaren Emma Rothschild.


Adam Smiths "osynliga hand" förekommer i nästan alla nationalekonomiska standardverk. Nobelpristagaren James Tobin hyllar den exempelvis som Smiths "största idé".

Begreppet används för att ge laissez faire-kapitalism ett skimmer av gammal beprövad vetenskap.Om man bara låter marknadskrafterna verka fritt fixar "den osynliga handen" allt till det bästa.

I själva verket är ju idén inlånad från kristna dogmer. Augustinus (354-430) skrev: "Guds hand är hans makt, den får synliga tinga att förflytta sig med osynliga krafter".

Själva frasen "osynlig hand" förekommer inte alls i Wealth of Nations (Nationernas välstånd) del I eller II och endast en gång i tredje delen (s 456, engelska upplagan) där han resonerar om riskerna i handeln med de brittiska kolonierna, som fick en del köpmän att föredra inhemska projekt och därmed oavsiktligt gynna den inhemska ekonomin.

Uttrycket förekommer också en gång i Moral Sentiments där han talar om feodalherrar som delar upp avkastningen av sina jordar på samma sätt som om jorden skulle varit fördelad lika.

I History of Astronomy använder han frasen för att beskriva hednisk tro på den romerska gudens, Jupiter, existens.

Ingen av Adam Smiths samtida giganter - Mill, Ricardo, Marx - nämner någonsin att Adam Smith skulle ha lanserat någon teori om "den osynliga handen".

Faktum är att innan libertarianen Robert Nozick på Harvard självsvåldigt tillskrev Adam Smith "osynliga hand"-teorin i en bok 1974 hade inte någon enda engelskspråkig forskare kommit på idén att vulgarisera Smith så. (Google ngram).

En forskare, Gavin Kennedy (https://goo.gl/images/VZqWrr), föreslår att begreppet "osynlig hand" för att beskriva oavsiktliga konsekvenser av många enskilda individers handlingar ska utmönstras och kanske ersättas med "oförutsedd ordning" (emergent order).

Då har man inte påstått att ordningen uppstår genom någon mystisk utifrån kommande kraft, utan genom att människor interagerar i olika led och att summan av deras handlingar inte alltid förutses av den som startade en händelsekedja.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.