16 december 2017

Sverige arbetar som aldrig förr

title
Det är något som är fruktansvärt fel med antagandena bakom pensionsöverenskommelsen. Man talar om en åldrande befolkning, javisst. Men antalet förvärvsarbetande stiger hela tiden.

Det har ökat med mer än en miljon sedan 1985.


Att administrera denna miljonarmé av skattebetalare så illa att det inte räcker till att hålla statens pensionsåtaganden är verkligen en prestation!

Man måste gratulera Bildt, Persson, Reinfeldt och Löfven. Deras politiska feghet har förmått dem att köpa röster genom ständiga skattesänkningar för att inte tala om de skatter som helt avskaffats: fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och arvsskatten.

Nu kommer notan, och den ska tydligen betalas av bl a utarbetade 60-åringar som snuvas på möjligheten till förtida uttag av en nedjusterad pension.

En mening i dagens SvD väckte min nyfikenhet.Johan Carlström förklarar där varför inflationen är så låg. En av orsakerna lyder så här:

"Andelen människor i arbetsför ålder i världen har ökat, medan andelen yngre och äldre har fallit. Eftersom löntagare sparar mer än äldre och yngre så dämpas konsumtionen och därmed också inflationen. "

Gäller detta även Sverige?

Ja, det gör det. 1960 fanns det 3,1 miljoner förvärvsarbetande, 1985 3,7 miljoner och i fjol 4,8 miljoner. Förvärvsfrekvensen har stigit från 44 till 48 procent av befolkningen.

Så bilden av att Sverige går på knä under ett växande köttberg av friska pensionärer ("80 är det nya 20" som det heter i kosttilläggsreklamen) är grundfalsk.

Sverige arbetar som aldrig förr och det har ett pris som ska bäras av kollektivet. Inte av förbrukade individer.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.