Ryska posten

29 december 2018

Kom kristendomen från Ryssland?

Något som det antagligen talas alldeles för lite om är det ryska
inflytandet på Sveriges kristnande.

På historiedagarna i Visby nyligen talade professor Anders Andrén om
Gotlands många medeltida kyrkor - 92 av dem fortfarande i funktion.


Han nämner då i förbi farten att Torshammare ersätts av kors i
gravfynden under perioden 980-1080. Furst Vladimir av Kiev hade antagit
kristendomen år 988, tjugo år före Olov Skötkonung. Med tanke på hur
handelsvägarna gick är det rimligt att anta att betydande impulser kom
från öst till Sverige.

Prof. Andrén gav några andra ryska kopplingar. I de första kristna
gravarna förekom att han lade ner massor med föremål, vilket är ett
östligt drag. Och framme vid 1130-40 vet man med säkerhet att en rysk
kyrkomålare varit verksam bl.a. i Gardakyrkan.

Se programmet som är intressant även ur många andra synpunkter. Hur
kunde 14 hushåll bygga och underhålla kyrkan i Lau, som är Gotlands
största? En historisk kriminalgåta, förknippad med de stora mängder
guldföremål som hamnade på Gotland.

Stefan Lindgren


Se programmet här: https://www.axess.se/Tv/vodplayer.aspx?vod=10468

1 kommentar :

Bara signerade inlägg tas in.