4 januari 2019

Olyckor med svin vanligare än med älg

Vilka är svinen?
Statistiken över viltolyckor  2018 vittnar om hur viltlivet rycker närmare städerna. Antalet olyckor ökar stadigt, med fyra procent i fjol.

Men statistiken avslöjar också att det är två djurstammar - som båda spritts av stora markägare - som är mest inblandade i olyckor. Rådjur och vildsvin står för 85 procent av olyckorna. Det inträffar nu långt fler olyckor med vildsvin än med älg.

Så här fördelade sig 2018 olyckorna på djurslag:Björn                       10
Dovhjort                  2 913
Järv                          2
Kronhjort                 413
Lo                            35
Mufflonfår               1
Rådjur                     46 916
Utter                        82
Varg                        1
Vildsvin                   6 925
Älg                          5 931
Örn                          38
Övriga djur              374
Summa:                  63 641

Man kan notera att det är ytterst ovanligt att varg och järv  skadas. 2017 var det 4 vargar och i fjol 1 (en) varg.

Olyckor med lo har ökat med 30 procent sedan 2010, medan älgolyckorna minskat med 18 procent.

red

1 kommentar :

  1. I Norrland är renolyckorna betydligt vanligare i förhållande till landsdelens befolkning än älg- och vildsvinsolyckorna i förhållande till Sveriges befolkning. Eftersom att ren räknas till tamdjuren kommer den inte med i statistiken för viltolyckorna. Men 2018 var det 1697 olyckor med ren 0,15 procent per invånare i Norrland medan älg- och vildsvinsolyckorna var 0,06 respektive 0,07 procent i förhållande till Sveriges hela befolkning.

    Hälsningar
    Kenneth Lundgren

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.