6 maj 2019

Muellers egna mysterier

Stephen F Cohen, professor emeritus från Princeton och New York University,  är en sedan många år välkänd förespråkare för avspänning mellan USA och Sovjetunionen/Ryssland.

I februari släppte han sin nya bok War with Russia om det "nya kalla kriget" mellan de båda stormakterna som egentligen inte har mycket gemensamt med det ursprungliga kalla kriget mer än vansinnet, psykosen.

Vem vore mer lämpad att lusläsa Muellerutredningens betänkande i två band? Under rubriken "Muellers egna mysterier började han sin granskning i The Nation 1 maj.

Egentligen gräver Cohen inte upp så mycket sensationellt.

Men han gör förnuftiga reflektioner (av typen "kejsaren är ju naken") som är oerhört drabbande.

Mueller STARTAR sin "utredning" på sidan 1 med påståendet: "Den ryska regeringen störde presidentvalet 2016 på ett svepande och systematiskt sätt."

Han besvärar sig inte ens att problematisera det som möjligen skulle kunna vara en SLUTSATS av utredningen.

Men, skriver Cohen: Läsarna kanske undrar om, om Hillary Clinton vann 2016-valet, skulle det ens ha varit en Russiagate och Mueller-undersökning?

Svaret ligger i öppen dag.

Så partisk är Mueller att han låtit bli att utreda den omtalade läckan från demokraternas kampanjledning utan nöjer sig med att ta för givet att det var ryska agenters verk.

Cohen påpekar att Muellers  beskrivning av misstänkta proryska beteenden (personer som uttalar en önskan om "förbättrade förbindelser mellan USA och Ryssland" för att "få slut på det nya kalla kriget" och uppnå en "nystart med Ryssland")  samtidigt diskrediterar en rad aemrikanska presidenter som Eisenhower, Nixon och Reagan, vilka alla på sitt sätt arbetade för détente - avspänning.

Mueller förlitar sig i hög grad på underrättelsekällor som CIA under John Brennan och bryr sig inte om att dessa källor tidigare lett käpprätt åt helvete (invasionen av Irak bl.a.).

Cohen fortsätter:

Mot slutet av den första volymen (s. 144, 146) producerar Mueller ett verkligt fantastiskt avslöjande, även om han inte själv inser det. Efter det amerikanska presidentvalet i 2016 "tycktes Kreml sakna tidigare existerande kontakter... ... med högre tjänstemän runt den tillträdande presidenten."

Dessutom "talade Putin om den ryska regeringens svårighet att komma i kontakt med den tillträdande Trumpadministrationen .... Putin indikerade att han inte visste med vem han formellt skulle tala med och på det hela taget var obekant med folket runt den tillträdande presidenten".

Läs Stephen F Choens hela artikel på englska här:  https://www.thenation.com/article/muellers-own-mysteries/

Mera följer.
Stefan Lindgren

Virus-free. www.avg.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.