Ryska posten

16 maj 2019

Mårten Schulz har fel

Dagens krönika av juridikprofessorn Mårten Schulz i Svenska dagbladet är ett bra exempel på att även experter kan bedras - i detta fall antagligen av politisk fördom.

Saken gäller Rysslandsforskaren Martin Kraghs begäran att justitiekanslern ska väcka åtal mot Aftonbladet för förtal.


För att någon ska fällas för förtal krävs till att börja med att någon utpekats som brottslig eller klandervärd.

Målsäganden ska dessutom kunna visa att det saknats  ett allmänintresse av att publicera uppgifterna och att uppgifterna varit osanna eller att det i vart fall inte funnits skälig grund att tro det.

Jag kan inte se att det finns några som helst möjligheter att få Aftonbladet fällt  på dessa grunder, och sker det är det endast att tillskriva elitens uppslutning kring en russofob forskare som arbetar för den svenska staten.

Aftonbladet har påstått att Kragh arbetar för en "hemlig, statlig säkerhetsorganisation i Storbritannien".

Han misstänks "arbeta för främmande makt, närmare bestämt den brittiska underrättelsetjänsten. Om det stämmer, hyser Expressen en medarbetare som säljer (falsk) information om sina landsmän".

Om vi bortser från hyperbolerna (Aftonbladet överskattar grovt Kraghs geopolitiska betydelse)  så har tidningen inte anklagat Kragh för något brottsligt.

Det är inte a priori ett brott att arbeta för brittisk underrättelsetjänst. Vissa svenskar får antas göra det på den svenska statens uppdrag. Utrikespolitiska institutet finansieras av UD och samarbetar nära med Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI. 

För en del av den svenska allmänheten kan detta framstå som klandervärt, eller i vart fall kasta en skugga över Kraghs integritet, men för en annan del - i synnerhet eliten - betraktas det antagligen som helt normalt.

Inte heller är det a priori ett brott att sälja uppgifter om svenskar, rent av falska sådana. Handeln med personuppgifter har redan antagit gigantiska mått - eller varför tror ni min hustru får reklam för växthus i sin mobil i samma stund som jag råkar klicka på en växthusannons?

Säger man nu att Kragh säljer information om sina landsmän skulle det förstås kunna tangera en anklagelse om olovlig underrättelseverksamhet, men ack, Kraghs verksamhet har ju syftat till att stärka Sveriges säkerhet, eller hur? Rekvisitet för olovlig underrättelseverksamhet är att verksamheten varit till "men (dvs. skada) för Sveriges säkerhet", och det har AB inte påstått.

Sen tror både Kragh och Schultz att Aftonbladets anklagelser skulle kunna kopplas till brottet "tagande av utländskt understöd". Det är långsökt. Lagen kräver att gärningsmannen har för avsikt att "genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet". Det har AB inte heller påstått.

Själv skulle jag aldrig ha kommit med något liknande AB:s svepande anklagelser mot Kragh. Men jag kan inte låta bli att tycka att det är småroligt att se hur uppbragt han blir över att smaka på lite av sin egen medicin: lösa påståenden med obefintliga eller anonyma källor. Han kastar systematiskt skit på ett helt land, men oj vilket herrans liv det blir när lite av samma sort träffar en liten varelse i den svenska fanans veck.

Om han åtminstone haft modet att väcka enskilt åtal mot Aftonbladet hade Kragh varit värd viss respekt. Men han vill att JK på skattebetalarnas bekostnad ska rädda den oskuld han för länge sedan offrat i det kalla krigets namn.

Sist en historia från tidigt 80-tal. När jag arbetade på Folket i Bild/Kulturfront var det en fotograf i Småland som stämde tidningen. Vi hade i en artikel om Aftonbladets kris tagit upp missförhållandena på tidningen och bl.a. berättat om hur en vaktmästare på tidningen reste med reportern Anette Kullenberg till VM i Argentina för att bära kartonger med hennes strumpor och andra utensilier. Och vi berättade om sagde fotograf som plockat ut tiotsuentals kronor utan att ha en enda bild införd i tidningen.

Till rättegången kom Aftonbladets slitne kamrer och intygade villigt att alla FiB/K:s uppgifter var korrekta. Hela målet rasade samman. FiB-juristen Ingemar Folke hade med stadig hand lotsat rätten till ett frikännande. Våra uppgifter hade varit av allmänt intresse och de hade varit sanna.

Stefan Lindgren

Virus-free. www.avg.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.