18 september 2019

0,93 grader

Långberget 17 september 2019.
Den norra halvklotet hade just sin hetaste sommar sedan 1880, enligt USA-institutionen National Oceanic and Atmospheric Administrations data som släpptes på måndagen.

NOAA fann att den genomsnittliga globala yttemperaturen som mätts med av tusentals termometrar, bojar och andra sensorer på land och hav i år nådde samma toppnivå som 2016 som var 1,13 grader Celsius över genomsnittet för 1900-talet. Det gäller norra halvklotet.

För hela klotet låg temperaturen 0,93 grader Celsius över 1900-talets snitt.
Det märkliga med 2019 års rekordvärme är att den kom i frånvaro av en stark El Nino-händelse i det tropiska Stilla havet. Sådana händelser tenderar att öka de globala temperaturerna genom att värma havet och skicka mer värme till atmosfären.

Enligt NOAA har de fem hetaste somrarna på norra halvklotet inträffat under de senaste fem åren.

Det gick en stark värmebölja över Europa i juli och dessutom sjönk krympte den arktiska isen  den näst lägsta nivån som registrerats i augusti.

Globalt sett var perioden juni – augusti den näst varmaste period som registrerats med ett genomsnitt som var 0,93 Celsius över 1900-talets genomsnitt. Jämfört med rekordåret 2016 är det dock en minskning med 0,02 grader Celsius.

Enligt NOAA har nio av de tio högsta globala land- och havstemperaturerna från juni till augusti inträffat sedan 2009. Den enda sommaren på norra halvklotet som nått upp till topp 10-listan  var 1998.

För hela klotet landar 2019 troligen på andra till fjärdeplats bland de hetast uppmätta åren. Nästan säkert blir det ett av de fem hetaste åren.

Källa: Washington Post 18/9


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.