15 september 2021

Riksdagen drar inga lärdomar

Två av alla de riksdagspolitiker som verkar beredda att göra om
samma misstag igen och försöka "göra om" andra länder med militär trupp.


Riksdagens särskilda debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan ger en talande bild av landets mentala nödläge.

Det saknas vilja att dra några lärdomar av Sveriges deltagande i 20 års olagligt krig i Afghanistan. Ett smutsigt krig som landet myglades in i och som fått katastrofala resultat mätt i människoliv och resurser. I svensk riksdag gäller det fortfarande för ett gott krig som  gjorde kvinnor läskunniga och ökade medellivslängden.

Efter att i 20 år ha traskat patrullo efter världspolisen USA försöker nu Sveriges ledning dölja det historiska nederlaget genom traska vidare på supermaktens upptrampade men redan övergivna stig.

Ett dystert faktum är att USA:s president Joe Biden 16 augusti kom mycket närmare sanningen än någon av deltagarna i den svenska debatten. Biden sa bl.a.:

Efter 20 år av blodsutgjutelse är de händelser vi ser nu tyvärr ett bevis på att ingen militär styrka någonsin kan leverera ett stabilt, enat, säkert Afghanistan, ett land känt i historien som imperiernas kyrkogård.…

Vårt uppdrag att omintetgöra terrorhotet av Al-Qaida i Afghanistan och döda Osama bin Laden var en framgång. Vårt flera decennier långa försök att övervinna århundraden av historia och permanent förändra och göra om Afghanistan var inte det….  Än viktigare har jag gjort ett åtagande för de modiga män och kvinnor som tjänade denna nation att inte be dem att fortsätta riskera sina liv i en militär olycka som borde ha slutat för länge sedan. ”

När Biden dömer ut ”försök att göra om ett land genom oändliga militära insatser” har han inte med sig de svenska politikerna. De når inte upp till knäskålarna på Biden, som sannerligen inte heller är någon rese, även om han kommer att gå till historieböckerna för sitt beslut att avsluta ett från första början meningslöst krig.

Svenska politiker tror fortfarande på kriget. Flertalet tycks fullt beredda att på nytt skicka in svenska soldater i ett 20-årigt krig i Långtbortistan. En efter en gick de upp och talade om hur många kvinnor som fått gå i skola och fått förlossnings- och mödravård tack vare den ”internationella” militära insatsen.

Men ”internationell” var den inte. Beslutet om invasionen och den åtföljande ockupationen var amerikanskt, men fick senare stöd av 30 Nato-länder och 14 mer eller mindre USA-allierade länder.
Eftersom invasionen inte föregicks av något godkännande i FN:s säkerhetsråd [1]var den från början till slut olaglig, hur stor möda krigsdeltagarna än lagt ned på att i efterhand förse operationen med nödvändiga fikonlöv.

När riksdagspolitikern en efter en stod upp och intygade att 20 års krig ”inte varit förgäves” (Ann Linde) så tyder det på en fäaktig tro på hela den falska retorik som åtföljt kriget och en oförmåga att kritiskt granska uppnådda resultat i förhållande till priset:

* 387 000 döda civila

* 207 000 stupade medlemmar i inhemska militära och polisstyrkor och ytterligare 301 000 oppositionella.

* 15 000 döda amerikanska militärer och ungefär lika många från de 44 Isaf-medlemmarna.

(Siffrorna ovan officiell USA-statistik hämtad ur https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-21-46-LL.pdf)

* Dessutom en ekonomisk kostnad som för USA:s del beräknats till 8 biljoner dollar. Det är 14 gånger så mycket som Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Eller 415 gånger Afghanistans BNP.

(Siffror från Brown University, se https://www.nyhetsbanken.se/2021/09/hur-mycket-ar-8-biljoner-dollar.html)

De blygsamma sociala framstegen i Afghanistan under de 20 åren är enligt USA:s särskilde inspektör för Afghanistan bl a en ökning av medellivslängden ökat från 56 till 65 och en halvering av dödligheten för barn under fem år mellan 2000 och 2019.

Det krävs dock fördjupad analys för att kunna knyta sådana demografiska framsteg till den utländska närvaron. I båda fallen handlar det om trender som uppvisat stadiga förbättringar ända tillbaka till 1960-talet (se t ex här https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?locations=AF)

Samtidigt är mycket av den afghanska statistiken tillrättalagd för att framställa ockupationen i rosa ljus.

Av BNP beräknades 2003 hälften vara opiumrelaterad (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Afghanistan Opium Survey 2003 (New York, United Nations, October 2003) och före talibanernas seger uppgavs 40 procent av BNP vara internationellt bistånd (https://www.bbc.com/news/world-asia-58328246).

Beträffande skolgången i Afghanistan kan man notera att det sedan 1984 saknas rapportering av hur stor andel av flickorna resp. pojkarna som fullbordar sin skolgång i lågstadiet liksom på andra nivåer.

Mödradödligheten är den värsta i något land utanför Afrika.

Av riksdagsdebatten att döma är Sveriges politiker nu beredda att hämnas på afghanerna genom att redan från början förklara landet vara en pariastat.

Det 300 miljoner kronor i bilateralt utvecklingsbistånd som redan är beslutat annulleras av regeringen och överförs till posten ”humanitärt stöd” i vetskapen om att det är ytterst ovisst vilken hjälp som kan nå fram utan den afghanska regeringens medverkan.[2]

I praktiken överger Sverige sin traditionella linje att erkänna varje regering som har full territoriell kontroll i sitt land.

I debatten lyste de faktiska landkunskaperna med sin frånvaro. Särskilt lyste den i Lars Adaktussons (KD) fantasifulla beskrivning av Afghanistans ”tallklädda dalar” och försök att frammana Al Qaida-spöket på nytt, efter att Joe Biden så uttryckligt förklarat Al Qaida besegrat för länge sedan.

Han och Hans Wallmark (M) tog väl priset i George W Bushs retoriska skola när de förklarade att talibaner som suttit fängslade i Guantànamo måste vara terrorister.

Var har Adaktusson och Wallmark varit de senaste 20 åren?

Håkan Svennlings (V) försök att vittvätta partiets insatser genom att säga att det ”i 15 år” motsatt sig Sveriges militära deltagande var ett annat lågvattenmärke.

Göran Perssons (s) retorik efter en offentlig stening av en afghansk kvinna, Björn von Sydows (s) mygel med Storbritanniens försvarsminister Geoff Hoon och Gudrun Schymans (v) ”talibantal” var alla viktiga pusselbitar för att baxa in Sverige i kriget.
[3] SD:s halvkvädna kritik av Sveriges militära deltagande i Afghanistan bär också tydligt opportunistiska drag.

Helt klart är att varken regering eller riksdag är förmögen till en kylig utvärdering av Sveriges deltagande i Afghanistankriget.

För överskådlig framtid är den preliminära analys som görs i den VITBOK som nu utgivits av webbsidan alliansfrihet.nu och har ett förord av f d försvarsminister och riksdagens talman Thage G Peterson (https://www.alliansfriheten.se/vitbok-om-sveriges-deltagande-i-kriget-i-afghanistan-2002-2021/) den enda man kan förhålla sig till. 

Stefan Lindgren

 

Läs mer om den historiska segern över USA/Nato-ockupationen i Afghanistan:

https://www.nyhetsbanken.se/2021/08/vem-tjanade-pa-kriget.html#more

https://www.nyhetsbanken.se/2021/08/vastvarldens-slipar-pa-svaltvapnet.html

https://www.8dagar.se/2021/08/en-historisk-seger.html#more[1] Resolution 1373 från 28 september 2001 godkänner endast retaliering mot terroristerna bakom 11 september-attackerna; https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf.

 [2] I sitt slutanförande sa Linde att 70 miljoner tillförts Sida utöver beslutade 188 miljoner i humanitärt stöd till Afghanistan. Vart tog de 300 miljonerna vägen?

[3] Håkan Svennling (v) anklagade liberalerna för att vilja ”skicka svenska JAS-plan lite här och var i världen”. Hans eget parti röstade för att Sverige skulle delta med JAS-plan när Nato krossade den existerande regimen i Libyen och dömde landet till årtiondens kaos.

 

1 kommentar :

  1. Jag drar mig till minnes att argumenten mot Sovjetunionens krig i Afghanistan lät ungefär som kritiken mot USAs krig i samma land. Visst, olikheterna är många, Sovjetunionen bjöds in av landet officiellt för att hjälpa till att bekämpa terrorister (som bl a hade stöd av USA och Saudiarabien). Det som är intressant är att högerhökar nu använder nästan exakt samma argument, till försvar för sitt krig, som då användes av Sovjetunionen. Nästan copy/paste i vissa fall...

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.