1 september 2022

Brev till Proletären

Ett foto från 1855. Krimkriget, där Storbritannien, Frankrike, det osmanska riket
och Sardinien förenades mot Ryssland.

Har vänstern i Sverige (om den finns) någon anledning att ta ställning till Ukrainakriget? Ska den stödja Ukraina och rentav skicka vapen, som vänsterpartiet vill? Ska den säga nej till vapensändningar som dränerar den svenska välfärden och förlänger kriget - som Fi och KP säger?

En rad vänstergrupper (KP, SKP, Socialistiska partiet, Offensiv etc) väljer att beskriva kriget som ett krig mellan två kapitalismer/imperialismer, dvs. ingendera sidan förtjänar stöd.

Bertil Carlman kritiserar den ståndpunkten och har försökt, men misslyckats att väcka debatt i Proletären. Här är hans två - obesvarade - brev.

Till proletärenredaktionen.

Jag antar att ni studerat följande mycket viktiga anförande av den ryske presidenten Vladimir Putin:

“Address to participants and guests of the 10th Moscow Conference on International Security”

http://en.kremlin.ru/events/president/news/69166

och anförandet av Rysslands försvarsminister Sergei Shoigu vid samma tillfälle:

“Welcoming speech of the Russian Minister of Defence at the opening of 10th Moscow Conference on International Security”

https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12433677@egNews

Ni har kanske också lyssnat på Alexander Mercouris genomgång av dessa två anföranden.

 https://youtu.be/DdOJmMOqDfQ

Eftersom ni alltsedan kriget i Ukraina startade, på ett förvånande sätt undvikit att för er läsekrets tydligare redogöra för vad detta krig betyder, både för den internationella kampen mot imperialism och för klasskampen i Sverige, vore det bra om ni gör det nu inför valet. Även vi i Sverige har en politikerklass som uppenbarligen totalt tappat förmågan att styra landet på ett sätt som inte ytterligare ökar klasskillnaderna och försämrar levnadsvillkoren för vanligt folk.

Ni har skrivit många och utförliga artiklar om klasskampen i Sverige och om hur Sverige genom SAP:s försorg nu även formellt anslutit sig till krigsorganisationen Nato. Men var är den viktiga analysen av hur detta allt förhåller sig till den internationella kampen för en ny multipolär världsordning, under ledning av framför allt Ryssland och Kina? Eftersom denna kamp, i och med kriget i Ukraina och USA:s provokationer mot Kina, kommit in i en allt snabbare och farligare fas, utgår jag ifrån att också proletärenredaktionen finner den viktig att förklara för tidningens läsare, extra viktig inför valet.

Med vänlig hälsning

Bertil Carlman

 

Andra brevet

Om det parti som ger ut Proletären, på något vis reagerat på mitt första e-brev, som jag också skickade till vänner och bekanta, och om det partiet också hade ställt upp till val i min hemkommun, hade jag nog kunnat tänka mig att rösta på det, jag läser ju regelbundet om det goda arbete som K bedriver i Sverige. Nu är det emellertid så att det arbetet idag är så intimt kopplat till den internationella kamp som står mellan USA/Eu/Nato å ena sidan, och det Globala Syd, med Kina, Ryssland, Indien m.fl. som kraftfullaste länder på den andra, att allvarligt bristande förståelse för detta kan jag inte acceptera hos ett parti jag skall röste på.

Det är en allvarlig brist när Proletärens ledare i nummer 15 under rubriken ”K och kriget i Ukraina” skriver ”Men det handlar inte om att vi på något sätt skulle föredra den ryska kapitalismen framför den amerikanska.”

Inte ens om den ena, åtminstone för överskådlig framtid, ställer sig klart på Det globala syds sida? Ja hela ledaren visar på oförståelse av den plan som USA har för att först trycka ner Europa så att det inte har kvar några förbindelser med Ryssland, sedan stycka upp Ryssland för att till slut kunna ge sig på Kina.

Det första har USA redan lyckats med, den svenska arbetarklassen känner redan av det i form av skenande energi- och matpriser. Är det fantasier? Men läs då vad Rand Corporation skrev 2019. Det är inga hemligheter.

Steigan.no har flera bra genomgångar av deras dokument USA følger den planen RAND Corp la opp for å «strekke Russland» | steigan.no Här finns originalet som pdf-fil Extending Russia: Competing from Advantageous Ground (rand.org)
 
Bertil Carlman

1 kommentar :

 1. Sverige skickar nu ett sjunde stödpaket till Ukraina bestående till hälften av vapen, till hälften av pengar. Oklart hur mycket de andra paketen har kostat. I budgeten har regeringen bara bemyndigande att skänka en miljard totalt, men med tanke på hur regeringen numer kör över grundlagen kan man misstänka att det inte finns nån gräns för just denna ömmande utgiftspost.

  Det naturliga hade ju varit att Sverige förklarat sig neutralt i det pågående kriget, men från neutralitet och alliansfrihet har nu s-regeringen hoppat direkt över till en linje som fullkomligt skriker av önskan att dra in Sverige i krig.

  Beträffande den djupare analysen av kriget - och ansvaret för det - menar jag att man måste backa bandet till 2014 (den USA-stödda statskuppen) eller rentav 2008 då Bush j:r drev igenom Nato:s beslut att erkänna Ukraina och Georgien som "blivande" medlemmar.

  Bush körde över Frankrike och Tyskland som båda var emot, liksom han körde över Ukrainas befolkning, då till 2/3 emot Nato-medlemskap.

  Det var naturligtvis också ett brott mot löftena från 1990-91 att Nato inte skulle "expandera en tum" in på f d Warszawapaktens eller Sovjets territorium.

  Dom omständigheterna måste med i en analys.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.