26 september 2022

Tecknaruppropet hyllasTecknarupprpet mot kärnvapen och Nato har med rätta hyllats som en modig protest mot den förra regeringens förhastade beslut att sälja ut vår 200-åriga neutralitetspolitik för Nato:s grynvälling.

Det är anmärkningsvärt att så mycket civilkurage finns på tecknarsidan. Men var är "Journalister mot Nato och kärnvapen"? Eller författare?

Galago förlag gjorde påpassligt en bok av tecknarnas protester och nu i september har boken och aktionen bakom hyllats av Stina Oscarsson i SvD, i Folket i Bild och nu också i  tecknarnas egen tidskrift Tecknaren där Johan Kellman Larsson skriver:

"Moment 2022 är inte bara årets mest uppmärksammade bidrag till den politiska illustrationskonsten. Uppropet är unikt: aldrig tidigare har så många bildskapare gått samman för att engagera sig i en specifik politisk fråga.

Samtliga teckningar ramas in av budskapet: ”Nej till kärnvapen! – Nej till Nato!” Med på tåget finns över 130 tecknare, däribland tungviktare som Jan Lööf, Sara Granér, Eva Lindström, Jakob Wegelius och Lasse Åberg.

Kellman Larsson kopplar tecknaruppropet Moment 2022 till 1930-talets konstnärsaktion Humanitet – vars explosiva bilder har visats under våren och sommaren på Sven-Harrys Konstmuseum i Stockholm.

Olika men ändå lika i ambitionen att väcka till medvetenhet om samtidens lögner och falska medvetande.

Som en borgerlig riksdagskvinna sa i kammaren 10 juni, den enda gång Nato debatterades av de folkvalda: Kärnvapen är så bra för att man behöver aldrig använda dem.

Det är svårt att förstå att sådana argument  får stå oemotsagda i ett land som arbetat mot kärnvapen från 1958 och fram till katastrofen på Sveavägen 18 maj 2022. Någon borde åtminstone ha sagt;

Primo. Kärnvapnen har redan använts.Vi vet av vem. Dem i vars händer regeringen vill lägga landets öde.

Secundo, Om de nu är så bra, varför ska inte alla få ha ett eget kärnvapen?

Tecknaruppropet fäster strålkastarljuset på det oerhörda, den ideologiska ohyra vi fått in i folkhemmet. Föreställningen att kärnvapenhot från vårt territorium skulle kunna öka säkerheten i vår del av världen.

En fruktansvärd bluff, som tecknarna sticker hål på.

Det minsta vi journalister kan göra för att tacka dem, är att köpa Galago-boken som finns bokhandeln och att beställa på Internet. Läs den, skriv om den.

Stefan Lindgren

 

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.