gerundium

1 november 2022

Micael Bydén missade ännu ett osökt tillfälle


ÖB Micael Bydén missade ännu ett tillfälle att hålla tyst idag, när han svarade på Sveriges radios frågor om Nato-medlemskapet.


Enligt Bydén är Sverige "en del" av västs militära krigföring i Ukraina. Man tvingas påminna om att det är riksdagen som förklarar krig.


Istället för att sätta sig över de folkvalda borde Bydén förklara hur det kan komma sig att klustervapen som är förbjudna i folkrätten har hamnat i händerna på Kievregimen och används för att beskjuta landets rysktalande delar.

Och hur kan det komma sig att svenska sjömissiler har landat vid kärnkraftverket i Zaporozje?

Men ännu allvarligare är att Bydén i Nato-frågan satte sig över de folkvalda när han förklarade att Sverige inte ska göra några förbehåll (caveats) vid Nato-inträdet.

Själva Nato-inträdet behandlade han som ett fullbordat faktum trots att inget riksdagsbeslut fattats och de nödvändiga grundlagsändringarna inte är på plats.

Hans argument för att redan från start utesluta "caveats" är att sådana skulle skapa "friktion" (dvs. ogillas av Pentagon).

Det är alltså bättre, enligt Bydén, om vi först släpper hit kärnvapnen, och sen tar en diskussion om "caveats". Den logiken undgick nog de flesta lyssnare.

Får jag påminna om att det inte bara är president Erdogan som ska bestämma sig om svenskt Nato-medlemskap.

Ännu har svenska folket inte fått något ord med i laget. Riksdagen har inte fattat något som helst beslut rörande Nato-medlemskap.

Det framgår av regeringsformen 10:3 att riksdagens godkännande krävs INNAN regeringen ingår en bindande internationell övernskommelse.

I sakens natur ligger att ett Nato-medlemskap kräver ändringar i grundlagen. Då krävs två riksdagsbeslut och mellanliggande val.

En tiondel av riksdagen kan kräva att ett vilande grundlagsförslag ställs till folkomröstning om en tredjedel av ledamöterna stöder detta. (RF8:16)

En grundlagsparagraf som i dagsläget UTESLUTER Natomedlemskap är RF 10:7 som säger att överlåtelse av beslutanderätt utanför EU bara kan tillåtas i begränsad omfattning "till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete", och det kan man inte med bästa vilja i världen kalla militär- och kärnvapenpakten Nato.

I förarbetena (SOU 2016:64, s 70) förtydligades att en organisation med enbart militärt syfte inte matchar beskrivningen i RF 10:7.

I författningsutredningen (SOU 1963:17 s 251) sades klokt att vid överlåtelse av befogenheter enligt RF 10:7 borde "en sådan revision äga rum genom grundlagsändring".

Så regeringen kommer inte undan "grundlagsproblematiken" som Peter Hultqvist en gång talade om fast han sen fick munhäfta och aldrig förklarade vad "problematiken" består i.

Det bästa regeringen kan göra är att nu göra upp en tidsplan för den SVENSKA behandlingen av Nato-frågan. Frågan kräver utredning - vilka caveats (förbehåll) ska Sverige göra? Det ska inte Bydén avgöra.

Hetsporrarna som vill att allt ska vara klar i går, måste förmås att förstå att en regelbaserad och rättssäker demokrati kräver att man håller på formen.

Skulle regeringen välja att kringgå "grundlagsproblematiken"  riskerar tilltron till grundlagarna minska och politikerföraktet öka.

Läs gärna mer i min bok "Dö för Nato?"

Stefan Lindgren


2 kommentarer :

 1. Jag noterade att Överbefälhavaren lämnade råd, vilket inte är att "sätta sig över de folkvalda"

  SvaraRadera
 2. Den svenska militärledningen har hela tiden drivit sin egen POLITISKA agenda - in i Nato, på alla cylindrarna. Det är där de har sina kompisar och karriärmöjligheter. Det är farligt och måste påtalas. I det här fallet kan man ju misstänka att det hela skedde i bästa samförstånd med regeringen, som sedan bara hade att ansluta sig till den "professionella" uppfattningen att kärnvapen gör Sverige säkrare.

  Intressant var att Morgan Johansson slog bakut och hänvisade till Norge och Danmark. Det innebär en omsvängning i förhållande till vad Ann Linde sa i ett brev 5 juli 2022 (Dö för Nato?
  s. 159)

  Det måste välkomnas. Sen är det en annan sak att Danmarks och Norges förbehåll knappast är effektiva. Det följer med medlemskapet att Nato när som helst kan föra in kärnvapen och inte tala om det (never deny, never confirm).

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.