gerundium

15 juli 2023

Vad fick Zelenskyj med sig från Vilnius?

Alltid den där stödjande handen på axeln.... Här Stoltenbergs, men även Biden och Sunak
la handen på hans axel, andra kramade honom och dunkade honom i ryggen.
En för alla, alla för en... och så novisen d'Artagnan.

I sak bekräftade kommunikén från Nato-mötet att Ukraina inte kan bli medlem i Nato.

Zelenskyj fick nöja sig med beskedet att en gemensam kommitté Nato-Ukraina döps om till "råd".

Vad det är värt vet Ryssland som också fick ett "råd" tillsammans med Nato som tröstpris när USA avfärdade det landets fjärde försök att komma med i Nato.


Så snart USA:s expansionshunger gick utöver rådets ramar lamslogs detta och blev betydelselöst. I stadgan för rådet stod att Nato inte fick ha permanent personal vid Rysslands gränser, vilket är precis vad Nato arbetar för idag.

Faktiskt kan Nato-mötet betraktas som ett steg tillbaka från löftena som George W Bush gav på Nato:s toppmöte i Bukarest 2008 om att Ukraina skulle få bli Nato-medlem. Detta sägs inte längre uttryckligt.

I kommunikén finns självfallet högtidliga försäkringar om att "Nato är en defensiv allians" som vill "försvara varandra och varje tum av allierat territorium, skydda vår miljard medborgare och skydda vår frihet och demokrati".

Att pakten genom bl.a. ockupationen av Afghanistan och krossandet av Libyen grovt brutit mot  Förenta Nationernas stadga hindrade inte delegaterna att åberopa just denna stadga tillsammans med "den regelbaserade internationella ordningen", vars regler varierar från land till land och bara USA i varje givet ögonblick kan uttala.

Att USA kraftigt trycker på för att få Nordatlantiska fördragsorganisationen att engagera sig för säkerheten i Stilla havet och i östra Medelhavet framkommer också. Nato:s geografin är lika tänjbar som dess stadga.

"Folkrepubliken Kinas uttalade ambitioner och tvångspolitik utmanar våra intressen, säkerhet och värderingar", heter det, vilket innebär en total omläggning av bl.a. Sveriges traditionella samarbete med Kina.

En fyllig lista över påstådda ryska förbrytelser följer självfallet. Men om Kievs beskjutning av Kachovkadammen, som slutligen rämnade, sägs bara att händelsen "belyser de brutala konsekvenserna av kriget som inleddes av Ryssland". Varför inte slå fast det som samlade västmedia redan pumpat ut – att ryssarna sprängde sin egen damm? Någonstans brast delegaternas mod.

Att Jens Stoltenberg har fått förlängt kontrakt på ett år innebär att USA tänker förlänga kriget ett år, men att fortsättningen därefter är oviss. Man byter som bekant inte hästarna mitt i ett vad. Joe Bidens favorit Ursula von der Leien skulle efter presidentvalet i USA riskera att bli en lam anka för större delen av mandatet.

Ettårsperspektivet står emot den officiella retoriken att USA är berett att fortsätta kriget "for as long as it takes" (så länge som krävs) vilket på marken kan översättas: till den siste ukrainske soldaten.

Medvetenheten om att kriget håller på att gå fel och att det kan komma att sänka Biden mer än det hittills lyft honom, håller på att sätta sig.

En intressant följdfråga är om ett förlorat krig i Ukraina kommer att stärka eller försvaga Nato, av DN idag oförsiktigt kallad "Joe Bidens pakt".

Nato:s kärnvapenavskräckning, som redan i sig strider mot NPT-stadgan som förbjuder alla former av känrvapenhot, framhålls i kommunikén och man betonar vikten av att alla medlemmar ska delta i detta, bl.a. genom att tillhandahålla stridsflyg som kan utrustas med kärnvapen.

Varje tal om att något medlemsland skulle kunna "slippa" kärnvapen framstår mot den bakgrunden som en illusion.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.