7 augusti 2023

Se USA utifrån!


Dagens helsidespaskvill mot Robert F Kennedy i Dagens nyheter visar med tydlighet en sak. Svenska USA-observatörer avstår oftast från privilegiet att se amerikansk politik utifrån.

De ser den inifrån och väljer som regel att upprepa Demokraternas argumentation även när den sänker sig till busknivå och juridiska förföljelser av motsidan.


Det som sker i USA är något oerhört och nu om någonsin behövs oberoende observatörer som inte bara upprepar vad ena sidan säger.

Den politiska konflikten i USA tar sig alltmer bisarra uttryck. Å ena sidan har vi den storordige Trump som inte lyckades med särskilt mycket mer under sin presidentperiod än att få igång ett handelskrig med Kina.

Å andra sidan har vi Biden och hans genomkorrumperade familj. De många affärskontrakten i Kina under hans tid som vicepresident, styrelseuppdraget i ukrainska Burisma med tillhörande feta arvoden, avsättningen av Ukrainas riksåklagare som Joe Biden skröt med att ha lyckats avsätta på en halvtimme och nu senast den otroliga historien om att Biden far & son ska ha mottagit fem miljoner dollar av Jelena Baturina, en rysk byggmogul gift med förre borgmästaren Jurij Luzjkov.

Det är sannerligen en gyttjebrottning där alla medel kommer till användning.

I det perspektivet ter sig Robert F Kennedy Jr som en duvunge, clean as a baby. Hans arbete som miljöadvokat har lärt honom  att "vetenskapen" som regel dyker upp inför rätta, där han arbetar som miljöadvokat, med diametralt olika uppfattningar.

Hans kritik av den nyligen avgångne Anthony Fauci som USA:s främsta hälsotjänsteman och av Bill Gates som idag blivit huvudfinansiär av WHO samtidigt som den amerikanska staten dragit sig ur framstår i mina ögon som synnerligen välgrundad.

Hälsa har i USA blivit en historia om lobbying, manipulerade tester och maximering av pillertrillarnas profiter. Jag ska inte gå in på detaljer för det gör Kennedy själv så bra. Hur kan det förresten komma sig att Erik Åsard inte nämner att hans tegelsten "Den verklige Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma och det globala kriget mot demokrati och folkhälsa" (Karneval) nu finns på svenska? Gamla romerska principer som att ingen ska dömas ohörd gäller tydligen inte Uppsalakademiker.

Åsards påståendet att Kennedy ljugit om sitt vaccinmotstånd är pinsamt. Varför ska vi inte tro honom på hans ord, att det han angriper inte är vaccinerna i sig utan tron att alla vacciner är bra? Innan Åsard ropar lögnare vore det klädsamt om han belade ett enda sakfel hos Kennedy.

Vi som köade för att bli vaccinerade mot svininfluensan hade anledning att känna oss en smula lurade, när vi så småningom fick veta sanningen om det farliga vaccinet. Vi kan vara glada att inte ha tillhört de 394 enligt Läkemedelsverket konstaterade fallen av narkolepsi som vaccinbiverkning.

Slutligen anmärker Åsard att Robert F Kennedy Jr rider på sitt namn, men namnet är ju verkligen inte något han kan rå för. 

Hans förhållande till släkten är kritiskt och i mina ögon knyter han an till det bästa i Kennedytraditionen.  Robert F Kennedy hyllar sin farbror Ted,  Edward Kennedy, som i många år var ordförande i senatens utskott för hälsa, utbildning, arbetskraft och pensioner och upphovsman till 300 antagna lagförslag. Han beskriver exempelvis sin farbrors raseri över maktmissbruk i form av läkemedelsexperiment på handikappade och svarta.

Han hyllar också den tidige John F Kennedy, den som 10 juni 1963 höll ett tal om Ryssland, där han uppmanade amerikanerna att försöka förstå Ryssland och inpräntade att inte USA, utan Ryssland vunnit andra världskriget till ett oerhört pris.

Att gilla Robert F Kennedy Jr som en uppstickare som väcker hopp om det amerikanska civilsamhället betyder inte att skriva på alla hans påståenden i detalj, för som Åsard inte missar att påpeka är han inte medicinare. Men även medicinare har olika uppfattningar och kan ha fel och nog må det väl vara en fembarnsfar  - och tillika erfaren miljöadvokat - att ha synpunkter på folkhälsopolitik.

Allt annat vore elitism och den tidning Åsard skriver i - Sveriges malligaste - är i sig ett exempel på hur det går när man stryper debatten och demoniserar allt utom de i åsiktskorridoren gängse uppfattningarna,

Stefan Lindgren

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.