27 mars 2011

Västvärldens nya religion

Västvärldens ny(gamla) religion är krig. Det är något som kompakta
eliter i Europa och Nordamerika tror på. Det är ett smörjmedel som får
media och intellektuella att aktiveras, bli rosiga av energi och
argumentera med engagemang.

Krig handlar förstås alltid om att "rädda liv". Inga uppoffringar är
för stora när det handlar om att förs sådana livräddande krig. Man
dansar runt vapnen (en Tomahawk på bilden) som en gång dansen kring
guldkalven.

Mig veterligen finns inget fall i historien där bomber verkligen har
skyddat civila. Inte ens fångarna i Auschwitz gick att rädda med aldrig
så välriktade bombanfall, tvingades de allierade konstatera. Brandstormarna
över tyska städer fick motståndet att hårdna.

Påståendet att USA/Frankrike/Storbritanniens bombkrig
mot Libyen räddat Benghazis befolkning från folkmord är en kontrafaktisk
diskurs, som okritiskt accepteras av överhettade journalisthjärnor.

Vad som skulle ha hänt utifall att... vet vi väldigt lite om.

Påståendena om att regimen tidigare gjort sig skyldig till massakrer på
civilbefolkningen har inte belagts.

Dessutom vet alla dessa mediakommentatorer att bombningar för att hjälpa
ena parten i ett inbördeskrig inte tillåts av folkrätten.

Om de skulle bli tillåtna, enligt någon ny folkrätt som vi inte har sett
ännu, återstår frågan: varför just Libyen?

Varför inte bomba

Colombia
Mexiko
Folkrepubliken Kongo
Guinea
Elfenbenskusten
Sudan
Somalia
Nigeria
Madagaskar
Irak
Filippinerna

eller något annat av det 20-30-tal länder där det pågår olika typer av
inre väpnad konflikt?

Här kämpar fredsrörelser och fredsforskare i över 100 år för att hävda
olika icke-våldsliga metoder för konfliktlösning. Men de arbetar i
närmast total mediaskugga.

I fallet Libyen har militären oinskränkt problemformuleringsprivilegium,
tack vare cyniska media och politiker, som inte är sena att slå mynt av
våldet (lösnummer resp. röstfiske etc.).

Som Tyskland påpekat är det oanständigt att de bombande stormakterna
inte ens har upphört att köpa olja av Libyen. Dvs. de har inte ens
prövat den mest elementära ekonomiska sanktion innen de tillgriper
bombningar.

Nato-chefen Anders Fogh Rasmussen kommer till Stockholm på torsdag
för att i hemliga överläggningar med försvarsminister Sten Tolgfors göra
upp om vilka styrkor Sverige ska skicka för att delta i anfallet på
Libyen.


Avvisa Rasmussen! Nato ut ur Sverige!
Protestera på Mynttorget torsdag 31 mars kl 17.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.