11 mars 2011

En framtid utan (s)

Tyvärr tror jag att mina barn kommer att leva i ett Sverige där
socialdemokratin reducerats till en skugga av sitt forna jag, en reklam-
och PR-byrå som tar fram Olof Palme till jubiléerna.

Det byråkratiska valet av Juholt/Jämtin bäddar för fortsatt kräftgång.

Vi kommer att få uppleva mer av det vi upplevde under Sahlin, nämligen
att (S)-ledare får hycklande beröm i borgerliga media JUST FÖR ATT DE
INTE UTGÖR NÅGON OPPOSITION I SAK.

Det kommer att hålla siffrorna uppe. Bristen på gediget politiskt
kunnande och en klar egen linje är en garanti för att de aldrig blir
farliga för de verkliga makthavarna.

Se hur systematiskt personer med verklig kompetens "väljs bort" i det
interna myglet: Österberg, Östros, Pagrotsky, Nuder står alla skyhögt
över Juholt. För att inte tala om Lena Sommestad, Annika Hultén,
Ilmar Reepalu, Helene Fritzon och en massa ytterst skickliga regionala
s-politiker som aldrig släpps fram.

Om man ska döma Juholt efter hans praktik blir betyget nedslående. Som
ordförande i försvarsberedningen bidrog han till att lägga grunden till
värnpliktens avskaffande och till att svenska officerare ska kunna
tvingas ut att delta i olika Natokrig.

-Det ska vara lika naturligt, som det är för lärare att träffa skolelever,
sa Juholt om svenska officerares utlandstjänster i bl a Nato-krig i TV 4
2 juni 2004.

Han har mer än de flesta spelat på populistiska argument i stil med "Har
vi ett försvar måste vi väl för sjuttsicken använda det" vilket är en
grundläggande missuppfattning av försvarspolitiken.

– Vi kan inte ha en organisation som sparkar grus på en kaserngård i Eksjö
för 40 miljarder om året i tjugo år, säger Håkan Juholt (s), ordförande
i försvarsberedningen. Då är det bättre att ha försvaret i Kosovo, sa
han i Fokus 17 mars 2006.

Studieresor i USA har övertygat Juholt om att värnpliktsarmén behöver
ersättas av "Special Forces". När försvaret rapporterat svårigheter att
få svensk militär personal att vissa rätta entusiasmen för Nato-krigen
har han kört den antibyråkratiska valsen:

- Det är på tok för många hövdingar i förhållande till indianerna, sa
han i DN 10 januari i år.

I försvarsutskottet har han inte gjort någonting för att kasta ljus över
de enorma missförhållandena:

+ konsekvent bristande rapportering från försvarsledningen om incidenter
i Afghanistan, ibland rena lögner.

+ total avsaknad av redovisning av de faktiska krigskostnaderna. Inte
ens de s k särkostnaderna har redovisats med en felmarginal
understigande ett par hundra miljoner.

+ När så två svenska officerare stupar av s k friendly fire, dvs. av
svenska kulor säger Juholt som ju rimligen måste ha vetat länge hur det
gick till:

- För riksdagens del finns ingen anledning att gå vidare, säger Håkan
Juholt, och hänvisar liksom försvarsminister Sten Tolgfors till
Försvarsmakten och ansvarig åklagare, som lade ner förundersökningen
(DN 2 mars 2010).

Med en sån partiledare är det bäddat för att socialdemokratin fortsätter
på den inslagna vägen att bli "de nya moderaterna" medan "det nya
arbetarpartiet" vid regeringsmakten är skickligt nog att ta över en del
traditionella socialdemokratiska värderingar.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.