10 mars 2011

Juholt vänster?

Om man går runt i en cirkel blir den som är vänster så småningom höger
och vice versa. Nu har högervridningen av socialdemokratin gått så långt
att Håkan Juholt blivit en "vänster"-kandidat till ordförandeposten i
(s).

Jag tror inte att det har så mycket att göra med Juholts praktiskt
politiska gärning. Om jag minns rätt var Juholt den försvarspolitiker
som tog initativ till den lagändring som innebär att den svenska staten
med tvång kan skicka ut svenska stamanställda officerare att delta i
Nato:s krig i exempelvis Afghanistan.

Han har suttit med i försvarsutskottet under större delen av Sveriges
deltagande i Afghanistankriget och varit tyst som en mus om
neutralitetsbrotten och de grova missförhållanden som bäst illustreras
av de båda mörklagda dödsfallen av s k vänskaplig eld.

Vad är det valet av Juholt signalerar? Man kan misstänka att det nu ska
det bli lattjo-lajban att leda socialdemokratin som en flock dagsibarn
på väg till Mulleskolan efter Alliansen och Natos krigspolitik?

Carin Jämtin har visserligen en annan profil och under hennes ledarskap
har Stockholms arbetarkommun ställt sig bakom krav på att ta hem
trupperna från Afghanistan.

Men denna fråga - liksom alla betydande politiska frågor - tillhör det
som Adnors valberedning effektivt har mörkat.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.