25 mars 2011

Inga civila dödsoffer?


Storbritanniens försvarsminister William Hague garanterar att de
allierades bombningar av Libyen INTE har resulterat i NÅGRA civila
dödsoffer.

Man tror inte att detta är sant! Att sådana uppenbara lögner går hem och
underblåses av media.


Hague försöker alltså få oss att tro att 146 Tomahawkmissiler plus ett
otal taktiska bomber fällda av attackflyg inte har resulterat i ett enda
civilt dödsfall.

Men lögnen tycks gå hem. Lydiga journalister i Tripoli och annorstädes
börjar genast spinna på tråden - libyerna förfalskar sina dödsoffer,
begraver tomma kistor eller kistor med gamla lik som redan börjat lukta
i de känsliga västjournalisternas näsor.

Och det mest dräpande beviset av alla - samma personer dyker upp på
begravningar av både Gadaffi-anhängare och motståndare.Vad vet dessa
ordmånglare om arabisk begravningskultur?


Vi som inte befinner oss i Libyen är hänvisade till att använda vår
logik.

En Tomahawk-robot har en sprängladdning på 1 000 pund (dvs motsvarande 454
kilo trotyl). Den kan vara av flera typer, varav en innehåller 24
"småbomber" med pansarbrytande, fragmenterings- och brandverkan.
Dessa missiler är utrustat med ett ålderstiget styrningssystem, där i
idealfallet ett 24 timmar gammalt satellitfotografi förmodas leda missilen till
målet. Systemet som kallas DSMAG har kritiserats för bristande
pålitlighet (Eric Arnett i Bulletin for Atomic Scientists nov 1990).

Där missilen landar uppstår en krater med radien 20-30 fot. Om jag gjort
matten rätt innebär det att allt - byggnader, människor, djur - på en
yta av 1 182 kvadratmeter förintas. (På bilden en 1 000 pundskrater från
Vietnamkriget - omvandlad till badsjö för GI:s).

Inte nog med det, om det är fråga om Tomahawktypen med många laddningar
(vilket det sannolikt är) kan människor dödas på en halv engelsk mils
avstånd. Återigen, om jag gjort matten rätt, blir det en yta av över 2
milj kvadratmeter eller 200 hektar där människor kan träffas av splitter.

Kostnaden för en Tomahawk är 1 till 1,5 miljoner dollar.

"You can't fire a teacher and a Tomahawk at the same time", skriver
en amerikansk bloggare. Uppenbarligen kan Obama det.

Stefan Lindgren

http://www.makeitlouder.com/document_bombshockwaveestimation.html

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.