10 mars 2011

Heder åt Bildt!

Det var motbjudande att höra de liberala och gröna gruppledarna i
EU-parlamentet domdera och kräva bombningar av Libyen nu! Gamla
68-vänsterfigurer som Daniel Cohn-Bendit står på exakt samma plattform
som imperialisten Nicolas Sarkozy som låter Frankrike erkänna
upprorsrörelsen i Libyen som "landets legitima företrädare", trots att
denna i huvudsak är begränsad till provinsen Cyrenaica. Att erkänna
upprorsrörelsen är i själva verket att uppmuntra till och legitimera ett
utdraget inbördeskrig.

Vad omvärlden bör göra är självfallet att hålla alla kanaler öppna och
uppmana parterna till en fredlig lösning av konflikten. Om västvärlden
av egna egoistiska intressen intervenerar kan det bidra till Libyens
sönderfall och uppdelning mellan regioner och klaner.

Att mot bakgrund av det allmäna hojtandet från media och politiker som
gapar om intervention nu - naturligtvis för att "rädda männsikoliv" (en
miljon irakier vänder sig i sina gravar) - höra Carl Bildt är befriande.

Han påminner om

1) att en flygförbudszon måste vara beslutad av FN om den ska vara
legitim och

2) att det inte alls är säkert att en sådan zon leder till de önskade
resultaten (Gadaffis fall).

Bildt klargjorde på telefon från Bryssel i radion torsdag eftermiddag
också att "flygförbudszon" betyder bombningar, dvs att man kan
slå ut det som hotar/kränker flygförbudet och att endast USA har
den militära kapaciteten.

Därför är kravet på flygförbudszon liktydigt med krav på USA-bombningar
av Libyen!

Jag är tacksam att Sveriges utrikesminister just nu heter Carl Bildt.
I det här fallet representerar han den svenska traditionella neutrali-
tetssynen.

Vem har sagt att det är svårt att lära gammal (medelstor) hund att sitta?
Bildt tycks ju faktiskt ha dragit någon sorts slutsats av Irakkriget.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.