23 mars 2011

Vad är nationellt oberoende?

Ledarskribenten på DN Annika Ström-Melin skriver idag om det
nationella självbestämmandet som om det vore någon gammal
FNL-paroll som Lars Ohly (äntligen) gjort sig kvitt....

Vad är då det nationella oberoendet? Låt oss se vad en
amerikansk lagbok säger:


"Den politiska majoritetens rätt till utövande av makt inom
gränserna för en allmänt accepterad politisk enhet, område
eller territorium.


Principen om självbestämmande nämns i FN-stadgan och
har ofta betonats i resolutioner som antagits av FN:s
generalförsamling.


Begreppet används oftast i samband med rätten kolonier till
självständighet.


Det handlar inte om försök till självständighet av grupper,
såsom de franska kanadensarna eller Nagas av Indien, som
inte har sin egen suveräna stater."


(Wests Encyclopedia of American Law, 2008).

Den definitionen kan man diskutera. Vad som otivelaktigt
gäller är artikel 2:4 i FN-stadgan:

"Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser
avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot
någon annan stats territoriella integritet eller politiska
oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta
Nationernas ändamål."


USA/Storbritannien/Frankrikes pågående försök att störta
Gadaffiregimen genom en våldsam intervention bryter mot den
paragrafen. Det är ett återfall i den koloniala praktik, som
FN-stadgan bl a tillkom för att förhindra.

Den som förnekar det är en lögnare.

Dessutom bryter kriget mot en rad andra punkter i folkrätten,
så även om Annika Ström-Melins sängkammarögon aldrig fallit
på den paragrafen borde hon inse att detta krig är djupt
omoraliskt.

Historiskt är det en upprepning av Romarrikets förstörelse
av Karthago (i vilket provinsen Tripolitana ingick).

Vem tvistar idag om ifall Hannibal var en grym diktator? Han
var en hjälte, den ende som gjorde motstånd mot imperiet.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.