16 oktober 2013

De kommer inte att ta hand om oss...

Bengt Anderberg heter en svensk officer som till 2003 var generaldirektör för försvarets forskningsinstitut FOI och professor vid Försvarshögskolan.

I tidskriften Folk och Försvar 3/1999 tyckte han till om Nato.


Bengt Anderberg ansåg där inte att de nya teknologiska hoten (elektronmagnetisk strålning, drönare etc) skulle motivera ett svenskt medlemskap i Nato.

- De kommer inte att ta hand om oss, de har nog med egna problem, sa generaldirektören.

Han tillade:

- Med den snabba utvecklingen inom det civila området är värnpliktsförsvaret än mer omistligt.

Man undrar om det finns någon kvar i försvarsledningen som idag kan kosta på sig att tänka själv eller om alla är tystade.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.