27 oktober 2013

Frontstaten Sverige

Sällan har Sveriges nya roll som frontstat i USA/Nato:s geopolitiska spel belysts så bjärt som i veckan.

Carl Bildt besöker Moldova, Georgien och Ukraina. Efter vilka kriterier har de valts? Knappast efter Sveriges säkerhets- och utrikespolitiska position.

Det är tre stater som har det gemensamt att de har olösta konflikter med Ryssland. Ett Ryssland som Carl Bildt utan att blinka och upprepade gånger jämfört med Nazityskland.

Dessutom illustrerar valet av stater bristen på konsekvens i svensk politik. Sverige har helt olika linjer mot olika utbrytarstater beroende på den politiska nyttan för väst.
(Kosovo erkänns medan Abchazien, Sydossetien, Transdnistrien betraktas som "ryskockuperade").

När Frankrike och Tyskland beslutade att sätta ner foten mot den amerikanska avlyssningen valde Bildt och Reinfeldt att inte ansluta sig till detta försök att begränsa USA:s suveränitetskränkningar. Att "alla stater" sysslar med underrättelseverksamhet är ett irrelevant argument. Endast USA har de tekniska möjligheterna att övervaka så gott som hela världens elektroniska trafik.

Advokatsamfundets Ann Rahmberg kommenterade: Föreställ er att det hade varit Putins Ryssland som stod för avlyssningen!

Då hade det varit annat ljud i regeringens skälla.

Bildts falska medvetande, "en medelstor hund med en stor hunds attityd", har varit och är en belastning för Sverige.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.