24 oktober 2013

Mikael Holmströms logiska groda

Mikael Holmström får förlåta mig, men i dagens SvD gör han en logisk praktgroda.

Med utgångspunkt från haverikommissionens rapport om händelsen 15 mars 2012 när fem norska militärer körde ett Herculesplan rakt in i Kebnekaise kommer Holmström fram till att det finns allvarliga systemfel i Luftfartsverket. Jag säger inte att det inte finns sådana fel, men Holmström ser inte det uppenbara.


Samtliga dödsolyckor han redovisar - sju helikopterolyckor fram till 2007 med 14 dödsoffer, varav en just i Kebnekaise år 2000 - och olyckan 2012 har orsakats av militära flygfordon. Vore inte det mest logiska att söka "systemfel" i militären och civila myndigheters (ytterst de folkvaldas) ledning och insyn över militären?

Ansvaret att känna till att det finns ett fjäll som heter Kebnekaise måste ju ytterst ligga på piloten och dennes överordnade i befälsstrukturen. Man kan ju inte ha något diffust kollektivt myndighetsansvar på marken för att luftfarkoster inte kraschar i våra mest kända berg.

I det aktuella fallet har ju flygledningen i Kiruna inte ens haft Herculesplanet på sin radar, medan det fanns ett antal radarstationer på den norska sidan. Eventuellt fanns planet på svensk militär radar, men de uppgifterna är stilenligt hemligstämplade.

Vad menige man dessutom bör veta för att förstå olyckan är vad Jas-piloten Stefan Kaarle från F 21 avslöjat, att Herculesplanet var ett övningsmål i en luftstridsövning. Den uppgiften blev känd först 1,5 dygn efter flygkraschen, via PT:s rapportering. Besättningen som kraschade planet kan ha haft icke redovisade hemligstämplade motiv för sin störtdykning ner mot Kebnekaise.

Förutom Kaarle ingick ytterligare nio Jas-piloter från F 21 i övningen, tillsammans med en grupp norska stridspiloter i F 16-plan.

Dvs. när militären är ute och övar stryker det med folk, så vad har Luftfartsverket med detta att göra?

Holmström tycks avsiktligt missförstå haverikommissionens slutsats att manskapet på planet "satt för stor tillit till Luftfartsverket". Det är bara ett annat sätt att säga att besättningen och den militära ledningen inte tagit sitt eget ansvar.

Personligen tycker jag att det skulle vara klädsamt om ÖB Sverker Göransson avgick, som ett led i att återställa allmänhetens förtroende för försvaret. Inte bara för den här sakens skulle, utan också för att svenska folket systematiskt missletts av militären beträffande krigsdeltagandet i  Afghanistan och för att den högre officerskårens lust att leka med Nato uppenbarligen getts för stort spelrum.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.