4 februari 2014

Bjälken i ögat

Bort med tassarna från Iran!
Det sitter 1 000 politiska fångar i Iran och c:a 40 människor avrättas varje
månad. Till och med minderåriga döms till döden, dödsdomar som verkställs på
deras 18-årsdag.

Allt detta är upprörande.


Men i USA:s och Europas fängelser torterar man fångar - nu senaste
avslöjanden om CIA-fängelset i Polen. Kritiker som Chelsey Manning döms till
drakoniska fängelsestraff och Edward Snowden berövas sitt pass - i praktiken
sitt medborgarskap - i strid mot FN:s förklaring om de mänskliga
rättigheterna.

Med vilken moralisk rätt hotar USA Iran med krig för att införa "mänskliga
rättigheter"?

2012 är det senaste år vi har statistik för. 43 avrättades i USA, 79 i
USA-allierade Saudiarabien, 129 i USA-ockuperade Irak och 14 i
USA-ockuperade Afghanistan.

Bör inte Bildt & media spara lite av upprördheten till dem?

Att antalet avrättningar stigit i Iran (314 st 2012) är illa, men den
omedelbara följdfrågan är ju hur de mänskliga rättigheterna i Iran påverkats
av omvärldens sanktioner?

Antalet avrättningar i Iran har ökat drastiskt. Till en inte obetydlig del får de
tillskrivas den krigsfeber USA skapat, liksom Israel som lönnmördat
specialister och tjänstemän i Iran.

Det bästa sättet att verka för mänskliga rättigheter i Iran är att
respektera landets suveränitet och häva sanktionerna.

Visst ska Bildt kritisera övergreppen, men då ska vi också vara
beredda att lyssna på vad Iran har att säga - häv EU-förbudet
mot Irans PressTV, en värdefull informationskälla!

Alltsammans är mycket enkelt:

"Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga!
Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din
broders öga" (Matt 7:1-5)

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.