FiB

23 februari 2014

Pengar stryper USA:s demokratiI dagens Svenska dagbladet skriver på Brännpunkt fredsforskaren Frida Stranne om hur dysfunktionell USA:s kongress har blivit. Inga vettiga beslut kan fattas. Periodvis upphör USA som statsförvaltning helt enkelt att fungera.

 Förklaringen är inte Tea Party-rörelsen. 
Förklaringen är istället, skriver Stranne "den politiska strukturens utveckling och villkor och framför allt den lag från 2010 (Citizens United) som medgav att politiker kan ta emot näst intill obegränsat med pengar från enskilda bidragsgivare ('super pacs') som omintetgjort en sund politisk process. Kongressens uppgift är att balansera presidentens makt men i dag har det blivit viktigare att underminera presidenten (också för egna partimedlemmar om han är obekväm), att förhala beslut och slentrianmässigt rösta 'mot' än att medverka till långsiktiga lösningar. De svartvita förhållningssätt som finns i kongressen pressar även administrationen i en riktning de inte nödvändigtvis själva valt eller vill se eftersom hela tonläget radikaliseras och onyanserade debatter blir allmängiltiga och sprider sig till medier och medborgare. Enligt flera källor jag talat med lämnar i dag många tjänstemän sina uppdrag till följd av att det anses 'omöjligt' att arbeta på ett konstruktivt sätt."

Det är intressant. Kanske kan man sammanfatta det så att pengarna fått en sådan makt att normala statsfunktioner omöjliggörs. Demokratin är så köpt att den upphört att fungera

Det är inte riktigt vårt problem här hemma. Här är det snarast en sorts preussiskt inspirerat ovanifrån styrd socialstat med tillhörande outtalat förbud mot avvikande meningar som är problemet.

Alla upprorsrörelser, även de käckaste, disciplineras snabbt med partistöd, statsbidrag och repressiv tolerans.

Vad skulle t.ex. hända den dag en vänsterpolitiker la fram ett förslag att sänka momsen från 20 procent till tyska 17 procent? Momsen är den mest regressiva skatten och slår mot de fattigaste. Men sänkt skatt är nu tabu - ÖVER ALLA PARTIGRÄNSER.

Stefan LindgrenInga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.