Ryska posten

29 augusti 2014

Jan Myrdal om lögnens män

Claes Arvidsson ljuger. Och han vet det!


Författaren Jan Myrdal skriver på 8dagar om Claes Arvidssons gästledare
i Svenska Dagbladet idag.

"Arvidsson ljuger. Och det vet han."


Den "frie skribenten" Claes Arvidsson skriver gästledaren i Svenska Dagbladet fredagen den 29 augusti 2014. "Är Löfven rustad för Putin?"

Men det anmärkningsvärda är Arvidsson där inte bara ger uttryck för gängse offentlig lögn i allmänhet utan medvetet skriver det som inte bara han utan även alla Svenska Dagbladets normalt konservativa läsare faktiskt vet är kontrafaktiskt; helt vanlig och plump lögn alltså. Läs själva från denna "gästledare":

"I En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens länder slogs det fast att: 'En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.' Tänk om man hade fått gehör för det kravet. Ja, tänk den tanken.
I Irak förverkligades den rödgröna drömmen. Det bidrog till den humanitära mardröm som nu är verklighet i Syrien och Irak. IS ambitioner omfattar för övrigt även terrorism i Europa."

Där ljuger Arvidsson! Och det vet han. Ty den direkta anledningen till denna "humanitära katastrof" har varit Förenta staternas politik. Utlöstes gjorde den nuvarande katastrofen av Förenta staternas – och dess lydstaters – militära angrepp på Irak. Den var inte bara folkrättsstridigt utan av dess politiker och företrädare medvetet försvarad med lögner. Hade Nürnbergprocessen varit riktningsgivande då hade åtminstone George W. Bush och Tony Blair ställts inför rätta. Ty de brott som det Tyska rikets ansvariga den gången dömdes för gällde just de brott ledarna för Förenta staterna och Storbritannien inför och under Irakkriget begått: Planerande av anfallskrig. Brott mot freden. Krigsförbrytelser. Brott mot mänskligheten.

Brotten är så grava att en rättegång vore nödvändig. Det diskuterade vi omsorgsfullt på den internationella konferensen om krigsbrott år 2005 i Paris – se "Justice internationale et impunité, le cas de Etats-Unis." Éditions Harmattan 2007. (Finns också på engelska: "International Justice and Impunity. The case of the United States." Edited by Nils Andersson, Daniel Iagolnitzer and Diana G. Collier, Clarity Press.)

Jag som inte är allmänliberal menade nog att det vore riktigare att hänga åtminstone Bush och Blair som en gång Ribbentrop än att bara låsa in dem som Hess. Låtit dem med repen om halsen fått känna vad rumpan väger när de sprattlat under galgen, enom till straff och övriga staters världsledare till varnagel. Men det är för mig ingen principfråga. Det principiellt otäcka är att de båda ännu lever och går kring i frihet trots det ohyggliga de medverkat till i Irak.

Jan Myrdal

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.