Ryska posten

25 augusti 2014

Kapitalet dumpar lönerna med hjälp av EU

Byggföretagen erbjuds byggnadsarbetare som avlönas med ca 50 kronor timmen. Bild: Riktpunkt

Byggföretagen erbjuds byggnadsarbetare som avlönas med ca 50 kronor timmen. Bild: Riktpunkt

Sveriges Kommunistiska Parti- SKP har i sin valplattform skrivit att "Bemanningsföretagen får en allt större spridning på arbetsmarknaden, på bekostnad av anställningstryggheten. Det är framför allt ungdomar som tvingas till arbete på dessa företag, ofta med timanställning.


Bemanningsföretagens återinträde efter att förbudet mot dem upplöstes i början av 90-talet har lett till att vi i dag har ett system på arbetsmarknaden med dagavlönade. Istället för att stå med mössan i hand utanför fabriken sitter "den anställde" hemma och väntar på ett SMS, med samma fråga som förr i historien, "kommer jag att få arbeta idag? Får jag lön idag eller inte?".
Otryggheten skapar rädsla bland de "anställda" och leder till att fackliga rättigheter förbigås liksom att krav på anställningsskydd avskrivs från de arbetsplatser som anlitar bemanningsföretagen.
Bemanningsföretag har inget på den svenska arbetsmarknaden att göra."

SKP-Stockholm
PS. 50 kr/tim plus semesteresättning 12 % plus sociala avgifter 31,42% = 73,60 kr/tim. Uthyrarens vinst 16 kr/tim.... Så skulle en kalkyl kunna se ut. SL

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.