FiB

19 december 2015

Ett demokratiskt problem

“By giving us the opinions of the uneducated, journalism keeps
us in touch with the ignorance of the community.”
Oscar Wilde

Journalistiken i Sverige är ett demokratiskt problem. Ett mycket
svårlöst sådant eftersom dysfunktionerna går djupt i den svenska
kulturen och historien.

Ytterst gäller frågan varför Sverige har en mer unison - enfaldig
om man så vill - mediavärld än exempelvis Tyskland eller Finland
där olika meningar bevisligen hela tiden bryts.


Det finns en rad samverkande faktorer. Journalister utan
humanistisk eller samhällsvetenskaplig utbildning
(journalisthögskolorna fokuserar på den journalistiska tekniken))
kommer in på livstidstjänster och blir i kraft av sin anciennitet
chefer.

En handfull - det må vara en Mats Knutsson, en Thomas Ramberg
eller en Bitte Hammargren - sätter agendan, har
tolkningsföreträdet. Opposition förekommer knappast i de stora
mediaorganisationerna, där som regel militär ordergång gäller.

Med tiden har påstått vänstervriden public service blivit
kraftigt högervriden. Hur det går till kan man grunna på. Men ta
God morgon, världens senaste krönikörstillskott, Timbrobroilern Johan
Norberg. På vilka meriter kom han in tror ni?

Ibland kan man undra om inte det gamla finska systemet där public
service-journalister kvoterades efter partitillhörighet är bättre
än den svenska mygelmodellen. Kanske måste vi först göra oss
kvitt illusionen om den opartiske journalisten som en aldrig
svikande moralisk överdomare.

Hur som helst belönar det system vi har icke-tänkande, en
journalistik som aldrig tänker i två steg.

Nyheten att Sverige upplåter sitt luftrum åt Nato i
sexmånadersperioder borde vara en bomb. Det blir en fis i
notisspalten.

Nogsamt citeras Hultqvists mantra: Detta påverkar inte
alliansfriheten.

Verkligheten är, som ett hen i den socialdemokratiska partiledningen
sa mig i förtroende, att Peter Hultqvists fasta föresats är att
under sin mandattid föra in Sverige i Nato.

Var finns intervjuerna, bakgrundsmaterialet, reaktionerna?

Ett faktum är att Sverige med detta blev mer Natofierat än
frontstaten Ukraina. I Ukraina säger grundlagen att man inte får
ha utländska baser på sitt territorium. Ingen Nato-manöver får
pågå längre än 61 dagar.

Eller ta Syrien, där svenska media med en dåres envishet upprepar
mantrat att Bashar al-Assad måste bort.

De förstår inte vad de säger.

Om Ryssland avlägsnade Bashar al-Assad, vad skulle då skilja den
ryska interventionen i Syrien från den i Afghanistan vid nyåret
1979?

Folkrätten är den tunna blå linjen som hindrar staterna från att
ägna sig åt oförblommerad imperialism. Att Ryssland i Syrien
respekterar denna tunna blå linje ska vi vara tacksamma för.

Bashar al-Assads framtid är uteslutande en fråga för det syriska
folket. Det är också vad som - tack vare Ryssland - kommer att
stå i FN:s säkerhetsråds resolution om Syrien.

Ett Sverige där man skiter i folkrätten är ett betydligt mer osäkert
Sverige.

Stefan Lindgren

3 kommentarer :

 1. Jag har ibland undrat över talat om att journalisterna har som "uppdrag" att "granska makten". Att de gör detta är förståss bra, men har de något "uppdrag". En tidning är inte skyldig att ta in artiklar som de av olika skäl inte gillar, vare sig dessa är korrekta eller ej. Finns det något "uppdrag" så är det att tidningar med olika politiska agendor argumenterar och granskar varandra. Om en journalist i en tidning med vissa politiska sympatier funnit att en av dess politiska företrädare betett sig korrumperat är denna tidning på inget sätt tvunget att ta in den artiklen. Men då bör det finnas andra tidningar (eller massmedier) som är intresserade. Med den nästan totala dominansen av liberala tidningar lever vi i praktiken i ett slags likriktat "liberalt DDR".

  SvaraRadera
 2. Denna likrikning av MSM i Sverge idag håller jag helt med om. Men glädjande är ju att nu så vänder de unga ryggen åt DN,SVd mm de premenuerar ej på tidningarna numera (tidningarna är i kris) utan hämtar info från nätet bloggar som denna Al Jazeera, RT mm. Detta oroar makthavarna se Olle Wästberg (ordförande i 2014 års Demokratiutredning)
  debattinlägg i SVD
  http://www.svd.se/trollfabriker-forsoker-frata-sonder-demokratin
  /MVH

  SvaraRadera
 3. Så här vill några stora mediehus framställa sig själva.

  Dagens Nyheter:
  DN:s målsättning är att vara en huvudstadstidning som förvaltar upplysningstraditionen, och att vara "Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg. DN ska mer än någon annan tidning spegla livets och samhällets mångfald, ge orientering (news), bidra till förklaring, värden och riktning (views) samt tillhandahålla värdefulla verktyg (use)." (Wikipedia)

  Svenska Dagbladet:
  Svenska Dagbladet slår vakt om demokratiska fri- och rättigheter liksom de individuella skyldigheter demokratin förutsätter. SvD vill initiera och utgöra en öppen arena för fri debatt. Tidningen utgår från en humanistisk grundsyn och vill aktivt försvara individens integritet och okränkbarhet. I sin publicistiska verksamhet tillämpar Svenska Dagbladet de yrkesetiska normer och regler som omfattas av svensk press.(Wikipedia)

  SVT
  Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset (Wikipedia)

  Talar inte dessa oskyldiga målsättningar sitt eget språk?

  Tommy

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.