FiB

12 maj 2016

I och från Sverige


Björn Backengård heter en envis Nato-motståndare i Hisings-Backa.
Han har nu i ett brev till en rad riksdagsmän vädjat om att
stoppa det planerade antagandet av värdlandsavtalet med Nato
25-26 maj.

Han har goda skäl.Backengård påpekar att avtalets portalparagraf 2.1 innebär att
Sverige ska stödja Nato:s verksamheter utanför Sverige.

"Syftet med detta samförståndsavtal är att fastställa principer och
förfaranden för upprättandet av baseringsområden och tillhandahållandet
av värdlandsstöd till Natos styrkor i, eller med stöd från,
värdlandet under Nato-ledd militär verksamhet."


Som Backengård påpekar innebär skrivningen att Sverige antingen
ska stödja Nato i Sverige eller från Sverige, dvs. utomlands.

Det luktar krigsförbund lång väg. Kommer någon att tro på vår
alliansfrihet efter det?

Backengårds tolkning stöds av en skrivning i propositionen, sid.
32

"De svenska reglerna som rör rätten för myndighet, regering
respektive riksdag att fatta beslut om att tillåta utländsk trupp,
t.ex. Nato, att agera på eller från svenskt territorium i något
avseende, kvarstår alltså oförändrade och påverkas inte av
värdlandsstödsavtalet." (red:s kursivering)

Dessutom påpekar Björn Backengård formella brister med
propositionen som borde föranleda bordläggning.

Den engelska texten till avtalet, som enligt proposition ska
gälla framför den svenska översättningen, saknas i propositionen.

Kan Sveriges riksdag, undrar Backengård, besluta om ett avtal på
engelska som dessutom inte ingår i propositionen?

Stefan Lindgren

Läs Backengårds brev här.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.