FiB

12 april 2017

Den öppna flanken

Sverige har en öppen flank mot terrorismen som gör oss sårbara för framtida terroristgärningar.

Frågan om terrorismen har politiserats och betraktas med dubbla måttstockar.

Så länge som terrorismen i länder som Uzbekistan, Ryssland, Syrien etc beskrivs som god och Sverige erbjuder en fristad för terrorister från dessa länder går vi inte säkra.


Nu står det klart att Rachmat Akilov inte skulle ha kunnat utvisas till Uzbekistan, eftersom det officiella Sverige bedömer att i stort sett inga utvisningar kan ske dit rättssäkert.

Regimen i Uzbekistan tillskrivs fasansfulla brott, bl.a. massmord på sina egna invånare. Händelsen i Andijan 2004, där en hel stad togs gisslan av terrorister beskrivs regelmässigt som ett övergrepp av regimen på stadens troende småföretagare. I SVT har det nämnts 700 döda när regeringstrupper slog tillbaka. I verkligheten var den verifierade siffran 187.

Det framgår av Migrationsverkets föreskrifter (17/6 2015) att

"- personer som ägnar sig åt icke-sanktionerad religionsutövning,
- politiskt oppositionella, MR-aktivister och oberoende journalister;
- personer med anknytning till Andijan."

automatiskt ska betraktas som icke-utvisningsbara.

Vi saknar med andra ord redskap att utvisa misstänkta terrorister. De är garanterade vistelse i Sverige till döddagar. En falsk världsbild, förvrängd av geopolitiska intressen, gör oss skyddslösa.

Detsamma gäller förstås tjetjenska terrorister, som länge betraktats som deltagare i ett "frihetskrig".

Och Syrien ska vi inte tala om. Det är fritt fram för personer att med Sverige som bas regelbundet bedriva "jihad" i Syrien och komma hit och vila upp mellan varven.

Med nuvarande lagstiftning finns ingen möjlighet att stoppa detta.

Sverige stöder ju på olika sätt terroristernas i Syriens försök att bygga upp en islamistisk stat vid sidan om de lagliga myndigheterna. En organisation som kallar sig ILAC (International Legal Assistance Consortium) bedriver med "generöst stöd av UD" en verksamhet i Syrien för att bygga upp ett "rättsväsende" i de områden som "inte kontrolleras av den syriska regeringen".

Man kan fundera över vad det betyder att svenska skattebetalare ska stödja "rättsskipningen" i terroristkontrollerade delar av Syrien där i huvudsak olika medeltida tolkningar av sharia tillämpas, med kroppsstraff, halshuggningar etc.

De förslag till lagskärpningar mot terroriststöd som nu diskuterats riskerar att kasta oss ur askan i elden. Om exempelvis ett förbud att delta i terroristisk organisation kopplas till FN:s terroristlista vore det fortfarande tillåtet att med Sverige som bas delta i den nazianstuckna Azovbataljonen i Ukraina, i kurdisk fördrivning av kristna i Irak eller i någon av de väpnade grupper i Syrien och Irak som händelsevis inte står på FN:s terrorlista.

Det enda som skulle kunna stoppa denna trafik är ett generellt förbud för svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige att delta i väpnade styrkor utomlands som inte leds av FN.

Det skulle också innebära att svenska soldater inte kan tjänstgöra i Nato-operationer, vilket säkert Nato-kamarillan i Försvarsstaben är böjd att uppfatta som en obekväm inskränkning.

Men allt har sitt pris. Sabbaten är ju när allt kommer omkring till för människorna och inte människorna för sabbaten. Försvaret ska vara till för rikets säkerhet.

Stefan Lindgren
1 kommentar :

  1. Det var intressant läsning. Denna organisation (ILAC) har tagit som sin uppgift att bidra i återuppbyggnaden av rättsväsendet i krigsförödda nationer, och säger om sitt arbete bl.a:
    "ILAC never makes an assessment mission uninvited. Working closely with the host government and/or the United Nations (UN) (where the UN has a mission) is crucial."
    I fallet Syrien tycks värden vara den s.k. Syriska interimsregeringen med huvudsäte i Turkiet. ILAC uppger SIDA som sin huvudsponsor ("major donor") så att beteckna UDs stöd som generöst är säkert ingen överdrift. Att skumma igenom sidorna på ilacnet.org ger en bild av Sveriges framskjutna position inom organisationen.Organisationen verkar på många sätt vara en svensk skapelse, men hur den är uppbyggd, styrs och hur styrelse och representantskap utses kan jag inte utröna. Vet du mera om detta Stefan?

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.