20 mars 2019

Förste forskare fabulerar

Ryssland upprustar? USA:s försvarsbudget är 10 gånger större. Natos samlade försvarsbudget 14 gånger större.
Förste forskare Niklas Granholm från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI framträdde i radion idag och försökte förklara meningen med de pågående samövningarna med Nato som omfattar en tredjedel av Sveriges yta.

Enligt honom genomförs övningarna närmast för att lugna Ryssland. Men på en  rad punkter måste hans utsagor klass som desinformation.

Han talade om natt Ryssland "stökar till det" och menade att Sverige måste börja samarbeta med Nato efter Krim.

Ursäkta mig, men initiativet till värdlandsavtalet kom långt före Krim-händelserna.
Han talade också om  att Ryssland "för krig" i Ukraina med 10 000 döda till följd. Men det är ju offer för ett inbördeskrig, som Ryssland inte deltar i utan arbetat aktivt för att bilägga i de s k Minskförhandlingarna. Inbördeskriget var en direkt följd av EU:s inblandning och den åtföljande statskuppen - och EU:s främste representant i relationerna med Ukraina hette då Carl Bildt.

Krims återförening med Ryska federationen var ett mönstergillt exempel på hur en befolkning förverkligar sitt nationella självbestämmande - inte ett enda dödsoffer!

Granholm talade om att Sverige nu inte längre är neutralt - alliansfriheten som fortfarande gäller i högtidstalen nämnde han inte.

Hur Ryssland ska uppfatta övningarna i norr kan vi förstås bara spekulera om. Men det faktum att betydligt fler Nato-soldater än svenska soldater deltar talar väl sitt tydliga språk.

Som en ortsbo konstaterade i radion: På vägar där normalt knappt en bild passerar - på militärt skyddsområde - kör nu tusentals utländska militärer.

Andra som uttalade stödde övningarna, uppskrämde som de är av den falska propagandan.

De tror på militärens påståenden om att det pågår en militär uppbyggnad i Ryssland. Att den ryska krigsmakten efter 1991 reducerats till en fjärdedel vad manskapet beträffar och att Ryssland i huvudsak dragit bort sina styrkor långt från den finska gränsen är sådant som allmänheten inte får veta.

Militären vet det och det är denna svaghet, detta vakuum på den ryska sidan efter 1991, då militärbudgen plötsligt reducerades till en tiondel av vad den varit, som lockat Nato att bygga upp offensiv kapacitet längs hela den ryska gränsen i Europa.

På vilket sätt samarbetet med Nato över Sveriges trygghet kunde Granholm inte förklara. Veckans uppvisning kommer nog inte att lugna Kreml. Tvärtom  riskerar man att snart ha Nato ända in på sin 130 mil långa gräns mot Finland och då måste fler ryska förband omlokaliseras dit.

Sveriges uppförande skickar tydliga signaler om att den politiska och militära eliten redan har gått med i Nato. Vid en stormaktskonfrontation hamnar vi därmed ofrånkomligen i första linjen istället för att som under första och andra världskrigen kunna hålla oss utanför. Även uppknytningen till Finland ökar risken för Sverige, vilket historien ger ymniga bevis för.

Majoren Granholm som verkar ha fått sitt mesta vetande i RUSI, ett brittiskt militärt institut grundat av hertigen av Wellington, verkar leva i en mycket specifik - och brittisk välfiltrerad - version av historien.

Borde inte Sverige hålla sig med eget militärt tänkande? Svensk militär ska naturligtvis öva, men då inte bara mot inkräktare från ett håll. Även det lär oss historien (Läs Christian Günthers vitbok om händelserna april-juni 1940).

Stefan Lindgren


1 kommentar :

  1. En annan skrämmande utveckling är att SVT: Rapports journalist/reporter inför en intervju med MUST-chefen Gunnar Karlsson inte gjort en egen reasearch, inte kritiskt granskat MUST:s verksamhet, inte förberett kritiska frågor inför mötet. SVT Rapport journalist framstår i stället som ett MUST-lydigt redskap eller snarare som presstalesman för samma underrättelsetjänst som SVT Rapport ska intervjua. Det är verkligen hög tid att se över inte bara SVT:s nyhetsförmedling utan ordenligt höja utbildnings- och anställningskraven på såväl SVT:s chefer och journalister. Trovärdigheten för SVT:s opartiska, oberoende och faktaspäckade nyhetsförmedling rinner ut i sanden och upphör. Lägg ner verksamheten, anställ helt nya chefskrafter och anställ därefter yrkesjournalister som värda namnet. Regering och Riksdag ska förbjuda MSB och SÄPO:s övervakning av SVT:s anställda.

    Tommy

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.