gerundium

14 mars 2019

Fredskämpen Monica Schelin 80 år

Fredskämpen Monica Schelin, Tyresö, fyller 80 år idag. Hon har tillsammans med sin make Åke Sandin varit en motor i Tyresö ulands- och fredsförening TUFF som organiserat hundratals fredsmöten och studieträffar, drivit ett framgångsrikt hjälpprojekt i Indien och inte minst den lokala radiostationen Radio TUFF.

Ett varmt grattis till en förebild för alla yngre kvinnor!

Monica har under sitt yrkesliv varit kurator vid Nyboda skola i Tyresö. Många elever minns henne med glädje för den hjälp och uppmuntran de fick av henne. Senare var hon personalkonsulent vid Tyresö kommun.

Ideellt har hon i decennier arbetat i fredsrörelsen. Hon har varit aktiv i Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) i många år som styrelseledamot och också några år som TUFF:s ordförande. Hon har också tillhört styrelsen i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.

De två senaste åren har hon drabbats av tilltagande sjukdom. Hon bor nu på ett äldreboende.
Hon skulle uppskatta mycket att man till hennes 80-årsdag lämnade ett bidrag  på TUFFs insamlingskonto plusgiro 79 36 36-2.

Märk  bidraget med Monica.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.