gerundium

17 mars 2019

Säpo:s Rysslandsbild krackelerar

Säpo:s senaste årsbok har en sensuell framtoning med helsidesbilder på flera snofsiga medarbetare. Liksom i försvarsmaktens helsidesannonser vill man att det ska framstå som ungt, häftigt och modernt att jobba på Säpo - och lita på Säpo.

I själva verket visar årsboken att Rysslands-narrativet håller på att krackelera på ungefär samma sätt som Robert Muellers amerikanska utredning om rysk inblandning i presidentvalet 2016.

I årsboken hittar vi förstås de vanliga bombastiska påståendena:

"Ryssland bedöms fortsatt vara det land med en antagonistisk avsikt som har störst konsekvens för Sveriges säkerhet, både genom påverkan och aktiv underrättelseinhämtning mot skyddsvärda verksamheter...."

"Ryssland har fortsatt att använda militära och ickemilitära maktmedel som utrikes- och säkerhetspolitiska instrument, exempelvis cyberspionage och påverkan. Större vaksamhet är nödvändig."

Inga bevis eller exempel på påståendena anförs. Säpo bara refererar förstrött till en redan djupt inarbetad världsbild.

Men läsaren må ta sig i akt! Här händer det saker. Svensk säkerhetspolis har tänkt till och insett att den hittillsvarande hotbilden helt enkelt skjuter över målet.

Från vad som tidigare närmast framställts som akut ryskt invasionshot taggar man nu ner på viktiga punkter.

I årsboken uttalar sig Säpo:s operative chef Johan Olsson:

"Nu är Ryssland i ekonomiskt och därmed militärt underläge mot väst, vilket man också är medveten om. Därför har landet i grunden förändrat sin strategi och utvecklat en gråzonsdoktrin... I en gråzonsdoktrin vill en annan stat kunna påverka Sverige och andra länder för att nå sina säkerhetspolitiska mål, utan att provocera fram en militär konflikt där kostnaden är högre och möjligheten att vinna lägre. "

Man kan förstås undra när Ryssland befann sig i ekonomiskt överläge och när detta slog om i underläge? Det är ett omslag som bara finns inne i Säpo:s bunker, inte i verkligheten.

Men den falska teorin har det goda med sig att Säpo nu - trots allt - medger att Ryssland inte vill ha någon militär konflikt med Sverige.

Har försvarsstaben informerats om detta?

Ryssarna sägs nu ha ett mer begränsat mål:

"Därför är den ryska strategiska målsättningen att hålla oss utanför Nato. Och för att lyckas med de målen används statligt organiserat olovligt agerande".
Inte heller ges några exempel,. Säpo medger att det inte skedde någon rysk inblandning i valet och inte heller i Nato-frågan, vilket förklaras med att den frågan - oväntat för Säpo tydligen - inte blev så stor i valet.

Vänner av förnuft måste naturligtvis fråga sig om inte Ryssland har helt legitima skäl att önska att Sverige ska förbli neutralt och alliansfritt? Och att Ryssland inser att "statligt organiserat olovligt agerande" skulle motverka det syftet?

Men istället för att beskriva några ryska påverkansoperationer talar Säpo ominöst om vad som sker i en "gråzon", ett skuggland som vi per definition inte kan veta så mycket om.
"De verktyg som används är bland annat påverkansoperationer av olika slag, strategiska uppköp, cyberoperationer inklusive elektroniska sabotage, diplomati, militära maktdemonstrationer och andra ryska och icke-ryska mellanhänder (så kallade proxies). Gråzonen används flitigast av Ryssland, men även andra stater, som till exempel Kina, använder den i syfte att skaffa sig ett övertag som kan användas för att påverka ett annat land."
Om det dyker upp bevis för att andra stater agerar kan det ändå på något vis vara Ryssland som ligger bakom. Eller Kina. Inga andra länder namnges.

Men så kommer återigen ett viktigt medgivande:

"Även om denna strategi kan sluta i väpnad konflikt bygger den i grunden på att undvika just det och istället föra över konflikten till den domän där Ryssland har en större förmåga, den så kallade gråzonen."

I grunden bygger den ryska strategin alltså på att undvika väpna konflikt. Ännu ett viktigt medgivande från Säpo. För säkerhets skull upprepar man:

"Det finns inga imperialistiska ryska ambitioner i förhållande till Sverige."
Hur ska man då tolka all denna mumbo-jumbo? Har det kommit in någon katt bland hermelinerna, någon analytiker som ännu inte förlorat all kontakt med verkligheten? Eller handlar det om en taktisk reträtt efter en period av grov anti-rysk propaganda som gjort många förbannade?

Snarast handlar det om ett klassiskt försök att både vilja ha kakan (den upphetsande musiken från Natos krigstrummor) och äta upp den (tagga ner till en nivå som motiverar fortsatt stora anslag till Säpo utan att föda för mycket motreaktioner).

Själv kan jag bara konstatera att det helt saknas seriösa försök till analys av Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik i rapport som är totalt ensidig redan därigenom att  det inte ägnar ett enda ord åt andra mot Sveriges säkerhet i vårt närområde och de oblyga påverkansoperationer som Nato utsätter oss för 24/7 och som ledande tjänstemän i försvar och säkerhetspolis valt att fräckt medverka i.

Att så kraftfullt som möjligt agitera för att Sverige ska stå utanför Nato är att försvars Sveriges hävdvunna neutralitet. De tjänstemän som försöker stämpla detta som ett "ryskt hot" går den andra stormaktens ärenden.

Stefan Lindgren


https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.6af3d1c916687131f1fae5/1552543607309/Arsbok-2018.pdf

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.