25 mars 2019

"21-dagskriget" 2003 skördar ännu offer

Den irakiske man som 2003 filmades när han fällde Saddam Husseins staty och New York Times utropade segern i "18 dagars-kriget" fick sedermera ångra sig djupt. Han förlorade över ett dussin släktingar i kriget.

20 mars 2019 inför 16:e årsdagen av USA:s och dess bundsförvanters folkrättsstridiga invasion och ockupation av Irak anordnade IrakSolidaritet i samverkan med ABF Stockholm ett seminarium.

Här finns länkar till fyra korta video-presentationer:

Pentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen

av Irak

Sigyn Meder, ordförande för IrakSolidaritet

LÄNK: https://youtu.be/NQ0q0CCX-G8

LÄNGD: ca 22 min


Uranvapen måste förbjudas!

Presentation av Dr Souad Al-Azzawi rapport. Dr Souad Al-Azzawi är professor i miljöteknik

LÄNK: https://youtu.be/m1FobFQo3MU

LÄNGD: ca 19 min


Rapport om uranvapen

Dr Samira Alaani, barnläkare. Avdelningen för missbildade nyfödda på Barn- och kvinnosjukhuset i Falluja

LÄNK: https://youtu.be/mIX0p2Kgt58

LÄNGD: ca 14 min


Vattenfrågan i krigets Irak

Arne Hjorth, expert på vatten och avloppsteknik

LÄNK: https://youtu.be/5cQ4b76GolU

LÄNGD: ca 26 min


För sexton år sedan USA och Storbritannien olagligt och folkrättsstridigt invaderade och ockuperade Irak. Invasionen ledde till att miljontals människor dödades, sårades eller fördrevs från sina hem och från sitt land och att landets infrastruktur lades i spillror. Irak påtvingades en politisk struktur som underblåste splittring, sekteristiskt våld och terrorism.

En förevändning för invasionen var falskt påståendet om att Irak hade massförstörelsevapen.

Angriparna har använt kemiska vapen med långsiktigt förödande effekt för civilbefolkningen. De har använt uranvapen, vit fosfor och brände mängder av kemikalier i öppna dagbrott utanför sina hundratals baser i Irak.

Iraks civilbefolkning har drabbats hårt. Det irakiska folket lever idag i ett förgiftat land.

Vapen med utarmat uran användes redan under första Gulfkriget 1991. Staden Basra drabbades hårt. USA genomförde 2004 två stora angrepp på staden Falluja. På allmänna sjukhuset i Falluja föds sedan dess många svårt missbildade barn. I Falluja, Basra, Najaf, Bagdad, Hawija och andra städer drabbas barn i mycket hög grad av missbildningar, cancer och andra sjukdomar.

Föreningen IrakSolidaritet har flera gånger vänt sig till regering och riksdag för att stödja krav på internationella, oberoende undersökningar om frekvensen av genetiska skador och andra sjukdomar och orsakerna.

2008 antog Europaparlamentet en resolution som uttryckte att ”användningen av uranvapen i krigföring strider mot grundregler och principer i skriven och hävdvunnen humanitär folkrätt och folkrätt på miljöområdet.”

FN tillåter inte användning av vapen som har långsiktigt negativa konsekvenser på folkhälsan.

Uranvapen måste förbjudas!

Stöd Fallujainsamlingen!

Sänd ditt bidrag till pg 11673-1

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

2 kommentarer :

  1. En rad föll bort! Han förlorade ett dussintal släktingar. Alla shiiter.
    https://www.reuters.com/article/us-britain-iraq-inquiry-statue/iraqi-who-hammered-saddams-statue-says-blair-should-be-put-on-trial-idUSKCN0ZM19C

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.