gerundium

3 april 2019

Pastor Malthus tillbaka

Dagens nyheter förflyttar oss drygt 200 år tillbaka i tänkandet. Ett uppslag riktat mot barnafödande i dagens DN - med motiveringen att varje barn släpper ut CO2 - bildar en direkt parallell till vad pastor Thomas Matlthus skrev i An Essay on the Principle of Population (1798).

Malthus menade att fattigdomsproblemen i den tidens Europa var ett uttryck för överbefolkning. Om man bara lät de fattiga dö av svält skulle allt ordna sig.

Karl Marx kallade med all rätt Malthus för en misantrop och reaktionär. Matlhus hade inte fattat någonting. Han förstod inte att kapitalismen hela tiden producerar fattigdom i den ena änden och överflöd i den andra. Hur många man än låter dö av svält skulle fattigdomen reproduceras.DN-artikeln är skrämmande. Artikelförfattaren menar att varje barn som föds i vår del av världen är en belastning, närmare bestämt med CO2-utsläpp på 58,6 ton. En miljöskuld som det lilla barnet får väldigt svårt att kompensera.

Barn som föds i den fattiga delen av världen är däremot av någon anledning inte en likadan miljöbelastning och när de kommer hit med den massmigration som artikelförfattaren propagerar för få de ju kompostera i de rikas villaträdgårdar, och blir ett CO2-plus... Är det så DN räknar?

Jag som är far till fem barn borde naturligtvis vara tyst och skämmas. Vilken obotlig skada jag gjort miljön, fastän de i stort sett bara cyklar och knappt äger en bostad! (Ni vet cement!) De är i stort sett nykterister också (inga champagnebubblor där!)

Denna skuldbeläggning av barnen (och indirekt föräldrarna) är ett praktexempel på den misantropi som griper kring sig i klimatkrisens tecken. Istället för att åtgärda problemen - varje människa är en mun men också två händer - ska barnafödandet strypas. Behövs det arbetskraft ska den importeras.

Det är hög tid att angripa, dra fram i ljuset och bespotta den människofientlighet som griper kring sig, i synnerhet i den politiska eliten. Hur kan det komma sig att den reaktionära pensionsreformen, som fråntar den hårdast belastade fjärdedelen av arbetskraften en möjlighet att gå  i pension några år tidigare, passerade så smärtfritt?

Svaret är: den nya människofientligheten. Överheten anser oss bli för gamla och nu är våra barn obehövliga, ovälkomna, trots att de mer än någon annan generation arbetar för miljön.

Filosofiskt är människofientligheten fascismens moder. Utan utbredda människofientliga sentimenter ingen fascism, ingen folkutrotning, inga läger, inga laissez-faire-lösningar på fattigdomsproblem.

Dessutom är den människofientliga twisten på klimatpaniken ett sätt att mörka ett helt annat miljöhot, av mer akuta proportioner, nämligen vårt lands glidning från kärnvapennegativt till att acceptera ett liv under Natos chimäriska kärnvapenparaply.

Som en insändare i DN (Sara Moser 2/4) visade här om dan skulle redan ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan, där hälften av deras bomber kom till bruk, minska möjligheterna att odla mat på jorden med 40 procent och leda till massvält.

Nu har kärnvapenhot och kärnvapenutpressning plötsligt blivit comme-il-faut i Sverige. De styrande är inte längre för förbud av kärnvapen.

Människofientligheten i alla dess former promenerar runt på blanka dan, i de finaste kvarteren. Vi matas med den i media och intalas att de gamla folkmordsfilosofierna är fräscha och chica.


Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. CO2 - bluffen !
    Alla ska vi drillas in i klimatbluffen/propagandabluffen om att endast människans utsläpp av koldioxid är orsak till att jordens medeltemperatur ökat med 0.74 grader. På 50år har koldioxiden ökat från 0.03 procent till 0.04 procent av luftsammansättningen. klimatalarmister hävdar att ökningen är 30 procent, vilket de bör förklara. Koldioxiden har en liten marginell orsak till uppvärmningen. Oftast är det solens variationer i utslungande av energi som påverkar klimatet på jorden. Från år 2000 har uppvärmningen stannat av och polernas isar har åter tjocknat till. Spana in fakta från www.klimatsans.se
    Klimatalarmisternas/domedagsprofeternas använder koldioxiden i politiken för att ge vissa acceptanser från befolkningar: 1) överstatliga beslut
    2) acceptans av kärnkraft 3) klimatinvesteringar i snabbtåg ( som blir olönsamma i Sverige ). Låt oss tillsammans klimatalarmisternas bluff !

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.