gerundium

21 oktober 2019

Motion om förbud införa kärnvapen

Nio socialdemokrater har motionerat om förbud mot att införa kärnvapen, ett förbud av samma slag som Finland redan har.

Sedan Sverige skrev på det s k värdlandsavtalet med Nato är det juridiskt möjligt att Sverige skulle kunna få kärnvapen på sitt territorium. I och med att det svenska stödet för FN-konventionen om kärnvapenförbud myglades bort är detta alltjämt en möjlighet.

Nio (s)-ledamöter föreslår nu en annan modell för att förhindra att Sverige blir plattform för Nato:s kärnvapen.

Men varför har motionen bara nio undertecknare? Var är de 61 andra (s)-ledamöterna? Och vad säger de andra partierna?Så här lyder motionen:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten. Kärnvapenfrågan står nu återigen i centrum för internationell debatt.

Tack vare stora ansträngningar har kalla krigets omfattande kärnvapenarsenal rustats ned från rekordnivåerna på upp emot 70 000 kärnvapen till dagens cirka 15 000. Men dagens kärnvapen har mångdubbelt starkare sprängkraft än de atombomber som 1945 fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Dagens kärnvapen skulle kunna ödelägga städer med miljoner invånare.

En kärnvapenexplosion skulle ha fruktansvärda humanitära konsekvenser. Det skulle också starta en kedjereaktion som kan resultera i ett kärnvapenkrig med oöverskådliga humanitära konsekvenser.
Kärnvapen är och förblir därför ett ständigt hot mot hela mänskligheten. Parallellt med att Sverige fortsätter arbetet för internationell nedrustning och ett förbud mot kärnvapen är det av största vikt att vi bidrar till avspänning i vår del av världen och att vårt territorium fredas från kärnvapen. Frågan om kärnvapen i Sverige aktualiseras med jämna mellanrum, inte minst vid amerikanska flottbesök och i samband med ryska flygningar över Östersjön.

Riksdagens alla partier är överens om att kärnvapen inte ska få föras in i vårt land. Kärnvapen har ingen plats här!

Finland har i sin kärnenergilag en tydlig formulering som förbjuder införsel av kärnvapen i landet: Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana. (4 §). Med hjälp av denna lag har Finland tydliggjort vad som gäller i landet. Detta har bidragit till avspänning i regionen, något som också Sverige har gagnats av.

Sverige bör liksom Finland ha en sådan lagstiftning för att klargöra vår syn på kärnvapen inom vårt lands gränser och på så vis sända tydliga signaler vad gäller detta både till våra medborgare och till omvärlden. En sådan lag har en naturlig plats i svensk lagstiftning. Därför bör behovet av ett tillägg i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, beaktas.


Laila Naraghi (S)   
Elin Gustafsson (S)    Carina Ohlsson (S)
Hillevi Larsson (S)    Magnus Manhammar (S)
Elin Lundgren (S)    Tomas Kronståhl (S)
Sultan Kayhan (S)    Johanna Haraldsson (S)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.